Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Bejelentés-köteles ipari/szolgáltató tevékenység

Bejelentés-köteles ipari/szolgáltató tevékenység

műhely, telephely, ipari tevékenység, gyártás, javítás, parkoló üzemeltetése, fogtechnika, autó-javítás

Az ipari/szolgáltató tevékenység bejelentését követően, a jogszabályban meghatározott adatok közlését és dokumentumok benyújtását követően az ügyfél által folytatni kívánt ipari/szolgáltató tevékenységet – amennyiben a telep fekvése szerinti építési övezetben az adott tevékenység folytatható - a jegyző nyilvántartásba veszi, melyet az önkormányzat honlapján közzétesz.

A jogszabály által előírt adattartalommal vezetett nyilvántartás

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Bejelentés benyújtása a Hatósági Iroda részére
  2. Nyilvántartásba vételről döntés

Az ügyintézési idő: 15 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Átutalással 5.000. Ft igazgatási szolgálati díj.

ADATVÁLTOZÁS, TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

  • Az ipari tevékenység végzője az adatokban (neve, székhelye, statisztikai számjele, stb) bekövetkezett változást – ide nem értve az ipari tevékenység változását - haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (A változás bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)
  • A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni. Cégkapus feladáshoz: Megszüntetés nyomtatvány letöltése