Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hatósági bizonyítvány rendeltetésről

Hatósági bizonyítvány rendeltetésről

Rendeltetés-módosítás, rendeltetésváltoztatás, lakás kettéosztása, rendeltetési egységek számának növekedése, hatósági, bizonyítvány

Amennyiben a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és a polgármester a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából a polgármester kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

A kérelemhez


  • igazolni kell a kérelmezett tevékenység megvalósulását,
  • gépjármű kötelezettség keletkezése esetén, mellékelni kell a teljesítésére vonatkozó igazolást.
  • Amennyiben a kérelmező nem természetes személy, abban az esetben a kérelmet cégszerű aláírással kell ellátni és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy meghatalmazott esetén a meghatalmazást mellékelni kell.

A kérelemben foglaltak megvalósulását a hatóság helyszíni szemle során ellenőrizheti.


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyintézés minden olyan ügy esetében szünetel, amely az önkormányzat honlapján elektronikus úton is intézhető.

Gazdasági szervezet, vagy természetes személy nevében eljáró jogi személy a bejelentését elektronikus úton (https://eugyintezes.hegyvidek.hu/ vagy https://epapir.gov.hu/ rendszereken keresztül) nyújthatja csak be, természetes személy a kérelmet az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán tudja benyújtani.

A dokumentációt a telepuleskep@hegyvidek.hu címre szíveskedjenek megküldeni. Amennyiben a tervdokumentáció mérete az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a telepuleskep@hegyvidek.hu címre. Ebben az esetben kérelmen a letöltésre vonatkozó link feltüntetése is szükséges.

Az eljárást a Városrendezési és Főépítészi Iroda folytatja le, ezt követően a Polgármester hozza meg a döntést.

 

Az ügyintézési határidő 15 nap.

Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a +36709533051 telefonszámon.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Hatósági bizonyítvány kérelem

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.

LINKEK

Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok

Településképi rendelet

Segédlet az e-ügyintés rendszer használatához