Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Tartozások behajtása

Tartozások behajtása

Adótartozás, hátralék, köztartozás, behajtás, adók módjára behajtandó köztartozások

Az Adóigazgatási Iroda feladata a kerületi önkormányzatot illető adó-, pótlék-, és bírság behajtásán túl a kerületben lakóhellyel rendelkező magánszemélyek adók módjára behajtandó köztartozásainak beszedésére is kiterjed pl: elővezetési díj. A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk adózóinkat a hátralék összegéről és az eljárás következményeiről és egyben felhívjuk adózóink figyelmét az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér- és nyugdíjletiltásra, ingó foglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer Ft-ot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerül. A 2021. január 1-jét megelőző időszakban keletkezett gépjárműadó tartozás esetében, amennyiben a tartozás az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezheti a Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Kormányablak Osztályán (Okmányiroda) a hátralékos tulajdonában álló jármű forgalomból történő kivonását.

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesít az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtási eljárás keretében. Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében.
Az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása során a kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, mely során a fizetési kedvezmény iránti kérelmet az adóhatóság maga bírálja el azzal, hogy a tartozást kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A tartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul. Először fizetési felhívás kiküldésére kerül sor, majd nem teljesítés esetén végrehajtás foganatosítása következik.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

A végrehajtás foganatosításáért minden esetben 5.000,- Ft költségátalány kerül felszámításra.

A hátralékot az alábbi számlaszámokra kell befizetni, a közlemény rovatba kérjük az adóazonosító jelét vagy a mutatóját feltüntetni.

Építményadó beszedési számla

12001008-00155660-00100004

Telekadó beszedési számla

12001008-01253222-00100000

Magánszemélyek kommunális adója

12001008-00145499-00100001

Idegenforgalmi adó beszedési számla

12001008-01259699-00100000

Gépjárműadó beszedési számla

12001008-00155671-00100000

Késedelmi pótlék beszedési számla

12001008-00301234-00100002

Mulasztási bírság beszedési számla

12001008-00301201-00100004

Egyéb bevételek számla

12001008-00155682-00100006

Idegen bevételek számla

12001008-00100754-00100006

Illetékbeszedési díj számla

12001008-00113696-00100001