Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezelési szolgáltatás

adósság, díjhátralék, támogatás, szociális

A támogatás azoknak a lakhatással összefüggésben díjhátralékot felhalmozott, szociálisan rászoruló családoknak nyújt segítséget, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni rendezésére.

 Annak a családnak vagy személynek nyújtható, akinek

  • az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a hatszázezer forintot, továbbá legalább négyhavi fennálló tartozása van, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
  • és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 119.800 Ft-ot, fokozottan rászoruló kérelmező esetében a 147.900 forintot.

A támogatás akkor adható, ha a kérelmező vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének egy összegben, vagy havi részletekben történő megfizetését és részt vesz az Önkormányzat által biztosított adósságkezelési tanácsadáson.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A szolgáltatás iránti igény a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (1125 Bp., Szarvas Gábor út 8/C., Tel.: +36 1 319 9301, +36 1 319 9299) adósságkezelési tanácsadójához nyújtható be előzetes időpont-egyeztetés alapján.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A szükséges dokumentumokról a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ adósságkezelési tanácsadója nyújt részletes tájékoztatást.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.