Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hozzájárulás a helyiség bérleti jog átruházásához és cseréjéhez

Hozzájárulás a helyiség bérleti jog átruházásához és cseréjéhez

bérleti jog csere, bérleti jog átruházás

A helyiség bérleti jogának átruházásához a következő feltételekkel lehet hozzájárulni:
  • az új bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ellentétes a helyiség hasznosításának céljával;
  • a lakosság alapellátását szolgáló helyiség új bérlője is kizárólag az alapellátás körébe tartozó tevékenységet folytathat;
  • az új bérlő vállalja, hogy a hozzájáruláskor - a bérbeadó által meghatározott időben és módon - a helyiség beköltözhető forgalmi értékének 30%-át az Önkormányzat javára megfizeti.
A beköltözhető forgalmi értékből le kell vonni az átadó bérlő vagy jogelődje által, az átruházást megelőző öt évben a helyiségre fordított és a bérbeadó által meg nem térített értéknövelő beruházás összegét. Ennek megállapítása során a helyiségben folytatott tevékenységhez szükséges munkák értékét nem kell figyelembe venni.
A helyiség bérleti jogának cseréjéhez való hozzájárulás feltételei megegyeznek az átruházáshoz történő hozzájárulás feltételeivel.
A cseréhez akkor lehet hozzájárulni, ha az új bérlő vállalja a bérbeadó által közölt új szerződési feltételeket.

A bérbeadó a hozzájárulását köteles megtagadni, ha az átvevő:
  • az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik;
  • a tevékenység külön jogszabály rendelkezéseibe ütközik.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Kérelem benyújtása az önkormányzathoz.
Szerződés előkészítése, aláírása.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Érvényes bérleti szerződés.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK