Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hozzájárulás az albérletbe adáshoz

Hozzájárulás helyiség albérletbe adásához

hozzájárulás, albérletbe adás

Ha a bérlő a rendeletben meghatározott feltételeket vállalja, a helyiséget a bérbeadó hozzájárulásával lehet albérletbe adni. Az albérletbeadás nem haladhatja meg a három évet, határozott idejű szerződés esetén pedig nem terjedhet túl a bérlő szerződésének időtartamán.

A hozzájárulás további feltételei:
A bérlő - az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, illetve kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok kivételével - az albérleti szerződés fennállásának ideje alatt a helyiségbér kétszeresét köteles megfizetni.
A bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az albérlő a helyiségrészt az albérleti, illetőleg a bérlő szerződésének bármilyen okból történő megszűnésekor, minden elhelyezési igény nélkül kiüríti. Az albérlőnek nyilatkoznia kell, hogy a bérbeadóval szemben semmiféle elhelyezési igényt nem támaszt.
A bérbeadó a hozzájárulásban köteles kikötni, hogy az albérlő a helyiségben a bérlő tevékenységével megegyező, vagy azt kiegészítő tevékenységet végezhet.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemre a választ - hozzájáruló vagy elutasító levelet - írásban, postai úton juttatjuk el az ügyfélhez.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK