Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hatósági bizonyítvány a mérési pontonként (felhasználási helyenként) legfeljebb négy (4) lakás rendeltetési egység számáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2023. január 10. napján hatályba lépett módosítása értelmében a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység számáról tud a települési önkormányzat jegyzője 8 napon belül hatósági bizonyítványt kiállítani mérési pontonként.

A hatósági bizonyítvány csak a Korm.r. szerinti kedvezmény igénybevételére jogosít. (Ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem alkalmas).

A kérelem benyújtásához kérjük az „AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA” menüpont alatt letölthető formanyomtatvány használatát, vagy minimálisan az abban meghatározott adatok megadását.

A kérelem a hatályos jogszabályok szerint kizárólag papír alapon, vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető e-ügyintézési felületen, vagy epapír szolgáltatás alkalmazásával adható be.

Hatósági bizonyítvány a mérési pontonként (felhasználási helyenként) legfeljebb négy (4) lakás rendeltetési egység számáról

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY - A TÁRSASHÁZNAK, LAKÁSSZÖVETKEZETNEK NEM MINŐSÜLŐ LAKÓÉPÜLETBEN, INGATLANON, INGATLAN-EGYÜTTESBEN, VAGY AZ ÖNÁLLÓ MÉRÉSI PONTOT (FELHASZNÁLÁSI HELYET) KÉPEZŐ, A TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA SZERINTI TÁRSASHÁZI ALBETÉTEN BELÜL LEGFELJEBB NÉGY ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉG ESETÉN

Amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy OTÉK 105 §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egység számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A kérelemhez

  • nyilatkozni kell, hogy az OTÉK 105. §-a szerint hány lakás rendeltetési egység található a kérelmezett mérési ponton (legfeljebb 4),
  • amennyiben fellehető, abban az esetben a tényleges kialakult állapotról készült alaprajzot mellékelni kell.

A kérelemben foglaltakat a hatóság helyszíni szemlén ellenőrizheti.

A hatósági bizonyítvány kizárólag az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Gazdálkodó szervezetek, jogi személyek a kérelmet elektronikus úton (oldalunkon vagy ePapír rendszereken keresztül) nyújthatják csak be.

Természetes személy a kérelmet elektronikusan az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán, vagy papír alapon ügyfélfogadási időben az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán tudja benyújtani.

Az eljárást a Városrendezési és Főépítészi Iroda folytatja le, ezt követően a Jegyző hozza meg a döntést.

 

Az ügyintézési határidő 8 nap.

Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a +36709533051 telefonszámon.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • Kérelem formanyomtatvány, vagy azonos adat tartalommal benyújtott kérelem és nyilatkozat.
  • Alaprajz az ingatlanon található összes önálló rendeltetési egységről, az önálló mérési ponthoz (felhasználási helyhez) kapcsolódó összes lakás rendeltetési egységről, amennyiben rendelkezésre áll.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.