Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Bérleti jogviszony folytatása

Bérleti jogviszony folytatása

Bérlet, jogviszony folytatása, házastárs, gyermek, unoka, szülő

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 23. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a lakásbérlet megszűnik, ha a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy. A bérleti jogviszony folytatásának szükséges feltételeit ugyanezen törvény határozza meg.

A 32. § (2) bekezdése értelmében önkormányzati lakás esetében az, akit e törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

A Lakástörvény 21. §-ának (2) bekezdése határozza meg a bérbeadói hozzájárulás nélkül befogadható személyek körét: önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Kérelem benyújtása után a szerződés előkészítése.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • halotti anyakönyvi kivonat,
  • a kérelmező személyi igazolványának, és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata

DÍJAK, BEFIZETÉSEK