Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Helyi értékvédelem

Helyi értékvédelem

Helyi, védett, épület, területi, védelem, értékvédelem, pályázat, műemlék, érték

Kerületi helyi védelem alá helyezést vagy a védelem megszüntetését a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy az ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti. A kérelmet írásban, a Hivatalnál az Értékvizsgálati kérelem formanyomtatványon vagy azzal azonos adattartalommal lehet benyújtani.

A kerületi helyi védelem tárgyát képezik az építészeti örökség – építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás, annak minden beépített alkotórészével, tartozékával és berendezésével együtt – mindazon elemei, amelyek országos egyedi műemléki védelemben vagy fővárosi egyedi védelemben nem részesülnek, és amelyeket a Képviselő-testület kerületi helyi védetté nyilvánít.

A kerületi helyi védelem lehet területi vagy egyedi védelem.

A Hivatal folyamatosan kutatja azon építészeti alkotásokat, melyek olyan kiemelkedő értékekkel bírnak, melyek a kerületi helyi védelem alá helyezést indokolják. Jelenleg közel 200 db épület értékvizsgálatát kezdte meg a Hivatal. Ezen épületekre a kerületi helyi védett értékekre vonatkozó településképi követelményeket kell alkalmazni.

Az Önkormányzat értékvédelmi pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt a kerületi helyi, illetve fővárosi rendeletben védett, valamint műemlék épületek felújítására.

A pályázati kiírás megjelenését követően, a kiírásban megadott határidőig lehet az értékvédelmi támogatásokra jelentkezni, a kerületi helyi védett építészeti érték és egyéb jogszabállyal védett (műemlék, fővárosi védett) építészeti érték felújítására. A támogatás megítéléséről és összegéről bíráló bizottság dönt.


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Az ingatlan tulajdonosa a védetté nyilvánítást vagy a védettség megszüntetését írásban kezdeményezheti az Értékvizsgálati kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a Hivatalhoz való eljuttatásával. Az értékvizsgálati dokumentációt a kérelmező készítteti el, amelyet a Hivatal jogosult felülvizsgáltatni.

A képviselő-testület rendeletben hozza meg döntését.

ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

  1. A pályázati kiírás hirdetmény útján jelenik meg.
  2. A pályázók jelentkezési adatlap és a szükséges dokumentumok benyújtásával jelentkezhetnek a pályázatra.
  3. Ezt követően kerül sor a pályázat elbírálására.
  4. A nyertes pályázatokról hirdetmény útján és levélben tájékoztatjuk a pályázókat.
  5. A pályázat műszaki és pénzügyi lebonyolítása után az elszámolás a pályázatban kiírtak szerint történik.


A pályázat benyújtható elektronikus úton Hegyidék Fiókba belépve

Ügyintézés az ertekvedelem@hegyvidek.hu címen, és a védettség, értékvédelem témakörben a +36709533053 telefonszámon, valamint az értékvédelmi pályázatokkal kapcsolatban a +36709531813 telefonszámon.

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Értékvizsgálati kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a Hivatalhoz való eljuttatásával.

ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati kiírásban megadottak szerint.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.

Linkek