Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki eljárás

Hagyaték, póthagyaték, örökhagyó, örökös, közjegyző, végrendelet, leltár, öröklési bizonyítvány, temetés, haláleset

A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek biztosítsa a törvényben, vagy végintézkedés alapján meghatározott arányban öröklési jogcímen. Az örökhagyó tartozásai, amennyiben az örökhagyó után maradt hagyaték alá eső vagyon, a hitelezői sorrendnek megfelelően kerülnek kielégítésre.

Közjegyzők elérhetősége:

Dr. Ligeti Erika (I., V., IX. havi elhalálozások)
1122 Budapest, Magyar J. tere 4/b. I. em.
Tel.: 1/355-6774

Dr. Anka Márton Tibor (II.,VI., X. havi elhalálozások)
1126 Budapest, Böszörményi út 19/a.
Tel.: 1/356-0114

Dr. Ferenczy Réka (III., VII., XI. havi elhalálozások)
1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 1. em. 7.
Tel: 1 / 898-0712

Dr. Parti Tamás (IV., VIII., XII. havi elhalálozások)
1122 Budapest, Maros utca 23.
Tel.: 1/212-6835

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Eljárás hivatalból indul a Hatósági Irodán, póthagyaték esetén kérelemre.
  2. Leltározás.
  3. Iratok megküldése az illetékes közjegyzőnek.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Másolatban csatolandó:

  • Halotti anyakönyvi kivonat
  • Ingatlan tulajdoni lap
  • Temetési számla
  • Gépjármű forgalmi okmánya
  • Takarékbetétkönyv
  • Hitelezői igényeket bizonyító okiratok

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes