Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Kommunális adó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Kommunális adó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja kommunális adó adatbejelentését (bevallását).

Adatbejelentés (bevallást) kell benyújtani

Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak.

 • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
 • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Mentességek

 • Mentes az adó alól az, aki közgyógyellátásban, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, lakbértámogatásban, kiegészítő lakbértámogatásban, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban, gyógyászati támogatásban, szociális ösztöndíjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. E mentesség 2020. január 1-től az adóalanyt azon egy lakás után illeti meg, amelyben életvitelszerűen lakik.
 • Mentes az adó alól továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője, a nem magánszemély tulajdonában álló lakást terhelő vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult

Kedvezmények

Önkormányzatunk kiskorú gyermeküket nevelő magánszemélyek számára adókedvezményt biztosít arra a lakásra vonatkozóan, amelyben életvitelszerűen együtt élnek.

A gyermek(ek) után járó m2 kedvezményt a lakás hasznos alapterületéből kell levonni és az így kapott alapterületre megállapítandó adót kell megfizetni az alábbiak szerint:

 • egy gyermekre 20 m2
 • két gyermekre 40 m2
 • három vagy annál több gyermek esetén gyermekenként további 12 m2

Ha a kedvezmény levonása után a lakás területe 40 m2-nél kevesebb értéket mutat, a lakás adómentessé válik.

Az adatbejelentés beküldésének módja:

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével
2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével

ELŐZETES FELTÉTELEK

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Adatbejelentés kommunális adóról
Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Meghatalmazás
2020. január 1-től hatályos helyi adókról szóló rendelet
2018. január 1-től hatályos kommunális adó rendelet
2017. január 1-től hatályos kommunális adó rendelet
2016. január 1-től hatályos kommunális adó rendelet


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Kommunális adó mértéke

A fizetendő adót a lakás hasznos alapterülete határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 40 m2-ig adómentes
 • 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-t meg nem haladó lakás 19.500,- Ft/év
 • 80 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb lakás után 26.500,- Ft/év
 • 120 m2-nél nagyobb lakás esetén 30.000,- Ft/év

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.
Magánszemélyek kommunális adója számlaszám: 12001008-00145499-00100001