Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

A Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása

A Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása

KSZT, telekalakítás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekcsoport újraosztása

Telekalakítási engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés, kártalanítással kapcsolatos megállapodás előkészítése.
A telekalakítási eljárás szabályait 2010. január 1-jétől a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletszabályozza. A módosítás értelmében a telekalakítási eljárásokban építésügyi hatóságként első fokon a körzeti földhivatal, másodfokon a megyei földhivatal jár el.
A helyi önkormányzat előtti engedélyezési eljárás megszűnt.

A telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez – a jogerős telekalakítási engedélyen kívül – szükséges az érintett tulajdonosok közötti telekalakítási megállapodás megkötése is. Amennyiben Önkormányzatunk tulajdonosként érintett a telekalakításban, a megállapodást a Vagyongazdálkodási Iroda készíti elő. A megállapodás megkötésének feltétele értékhatártól függően a Képviselő-testület vagy a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyó döntése.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A telekalakítási eljárás változatlanul kérelemmel indul, amelyet a Polgármester Úrnak címezve kell benyújtani a KSZT végrehajtására vonatkozóan.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK