Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Meglévő bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó kérelmek ügyintézése

Meglévő bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó kérelmek ügyintézése

Bérlőtársi jogviszony létesítése, lakás esetén bérbeadás bérlőtársak részére

Bérlőtársi jogviszony létesítése, lakás esetén bérbeadás bérlőtársak részére.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kérelem elbírálásakor a következő feltételek megvalósulása szükséges:

  1. Bérlőtársi szerződés köthető azzal a személlyel, aki a bérlő közokirattal igazolt élettársa és a bérlővel a lakásban legalább egy éve együtt lakik, illetve a bérlő gyermeke, örökbefogadott gyermeke, mostoha- és nevelt gyermeke, ha a gyermek 14. életévét betöltötte és a bérlővel a lakásban legalább egy éve együtt lakik.
  2. Bérlőtársi szerződés köthető a bérlőnek a lakásba jogszerűen befogadott gyermekétől született unokájával is, ha az unoka a 14. életévét betöltötte és a bérlővel a lakásban legalább egy éve együtt lakik.
  3. Nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az (1)-(2) bekezdésben említett hozzátartozó a főváros területén másik lakással vagy lakás egy részével rendelkezik.
  4. A bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérheti a bérbeadótól.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A hozzájáruláshoz szükséges dokumentumok:

  • a kérelmező személyi igazolványának, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a főváros területén másik lakással, vagy lakás egy részével nem rendelkezik
  • élettárs esetében közokirat

A bérlőtársi jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentum:

Bérlőtársi jogviszony létesítése

DÍJAK, BEFIZETÉSEK