Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Engedély-köteles ipari/szolgáltató tevékenység

Ipari telepengedély kiadása

Műhely, telephely, ipari tevékenység, gyártás

A telepengedély kiadásával egyidejűleg azt nyilvántartásba veszik, melyet az önkormányzat honlapján közzétesznek. A jogszabályban meghatározott adatok közlését és dokumentumok benyújtását követően, helyszíni szemle és a jogszabályban előírt szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembe vételével a jegyző dönt a telepengedély kiadásáról és a telep nyilvántartásba vételéről vagy a kérelem elutasításáról.

2020. május 18. napjától a veszélyhelyzet alatt gyakorolható a tevékenység A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján. Az engedélyeztetéshez továbbra is le kell folytatni az eljárást, de a nyomtatvány beküldése leegyszerűsödött: elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az ugyfelszolgalat@hegyvidek.hu e-mail útján. Az ún. ellenőrzött bejelentésről kapott értesítés alapján a veszélyhelyzet alatt tehát ezen tevékenységek gyakorolhatóak a tevékenység végzésére vonatkozó feltételek fennállása esetén, amennyiben azt a hatóság az értesítés közlését követő nyolc napon belül nem tiltja meg.

A jogszabály által előírt adattartalommal vezetett nyilvántartás

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Kérelem benyújtása a Hatósági Iroda részére
  2. Döntés a telepengedély kiadásáról és a telep nyilvántartásba vételéről vagy a kérelem elutasításáról.
Az ügyintézési idő: 30 nap

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Átutalással 5.000. Ft igazgatási szolgálati díj

ADATVÁLTOZÁS, TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

  • Az ipari tevékenység végzője az adatokban (neve, székhelye, statisztikai számjele, stb) bekövetkezett változást – ide nem értve az ipari tevékenység változását - haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (A változás bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)
  • A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni. Cégkapus feladáshoz: megszüntető nyomtatvány letöltése