Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Lakbértámogatás

Lakbértámogatás

lakbértámogatás, bérlakás, szociális lakbér

A lakbértámogatás feltétele, hogy az önkormányzati bérlakás bérlője és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok:

 • egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a 85.500 Ft-ot és
 • nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, amelynek együttes forgalmi éréke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot, továbbá
 • tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás, és
 • nettó összjövedelmük 10 %- a kevesebb, mint a fizetendő lakbér összege.

Lakbértámogatás az együtt lakó családtagok közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, háztartások számától (együttlakó családtagként: a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője, továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a lakásba befogadott más személyek vehetők figyelembe).

A felsorolt feltételek fennállása esetén sem illeti meg lakbértámogatás a bérlőt, ha

 • a lakás alapterülete 3 személyig a 60 m2-t, 4 és ennél több személy esetében személyenként további 10 m2-t meghaladja;
 • a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a használatát másnak átengedte;
 • lakbérhátraléka, illetve
 • a lakás fenntartási költségeivel bármely közüzemi szolgáltató felé tartozása van és nem működik együtt az Önkormányzat adósságkezelési szolgálatával;
 • nem szociális lakbért fizet.


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 13:00-17:30
szerda: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5146, 5154, 5111, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8511, 06/70/938-8475, 06/70/938-8478, 06/70/938-8476


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
 • igazolás a megállapított lakbér összegéről (a Gazdasági Ellátó Szolgálat által kiállított lakbérközlő lap)
 • a kérelem benyújtását megelőző utolsó három hónap befizetett lakbért igazoló csekkek másolata
 • lakbérhátralék esetén igazolás annak időtartamáról és összegéről
 • a közüzemi szolgáltatók igazolásai arról, hogy van vagy nincs közüzemi tartozás (a szolgáltatók által kiküldött utolsó havi számlaértesítő elfogadható)
 • jövedelemigazolásokDÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.