Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Rendezvénytartási engedély

Rendezvénytartási engedély

Zenés, táncos rendezvény, party, diszkó

A rendezvénytartási engedély megadásával egyidejűleg azt nyilvántartásba veszik, melyet az önkormányzat honlapján közzétesznek. A jogszabályban meghatározott adatok közlését és dokumentumok benyújtását követően helyszíni szemle megtartására kerül sor a szakhatóságok részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembe vételével a jegyző dönt a rendezvénytartási engedély kiadásáról vagy a benyújtott kérelem elutasításáról. Az engedély megadása esetén a rendezvényt nyilvántartásba veszik és igazolást állítanak ki. Rendszeres rendezvény helyszínén évente legalább két alkalommal ellenőrzést végeznek és a tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel intézkedések foganatosítanak, súlyosabb esetben a nyilvántartásból való törlésről rendelkeznek.

A jogszabály által előírt adattartalommal vezetett nyilvántartás - rendezvénytartási engedélyek.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Kérelem benyújtása a Hatósági Iroda részére.
  2. Döntés rendezvénytartási engedély kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról.

Az ügyintézési idő: 20 nap

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • a rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat
  • biztonsági terv
  • tűzvédelmi szabályzat
  • az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció (2 példányban) és a tervezői nyilatkozat
  • cégkapus feladáshoz: kérelem nyomtatvány letöltése

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes


ADATVÁLTOZÁS, TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

  • Az engedély jogosultja üzemeltetője az adatokban (neve, székhelye, statisztikai számjele, stb) bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (A változás bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)
  • A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni. (A megszüntetés bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)