Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Építményadó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Építményadó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja építményadó adatbejelentését (bevallását). Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogi személyek esetében Hegyvidék fiókkal rendelkező magánszemélyek csak meghatalmazással nyújthatják be adatbejelentésüket (bevallásukat).

Adatbejelentést (bevallást) kell benyújtani

 • Építmény szerzése, építmény eladása, és minden adatváltozás esetén.
 • Nem lakás céljára szolgáló építmények után (pl. üdülő, gépjárműtároló, iroda, raktár, műhely, üzlet, stb.).
 • Nem magánszemély tulajdonában álló lakás után.
 • Nem magánszemély vagyoni értékű jogával terhelt lakás után.


Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Mentes az adó alól

Törvény alapján
 • szükséglakás
 • a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség
 • az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére, valamint a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény
 • az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
Önkormányzati rendelet alapján
 • A magánszemély tulajdonában álló műterem (képző-, ipar-,fotó-, illetve ipari tervező- művészeti tevékenység céljára szolgáló helyiség). 2018. január 1-től ez a mentesség csak akkor érvényesíthető, amennyiben az adóalany, vagy a Ptk. Szerinti közeli hozzátartozója olyan alkotó tevékenységet végez, melyet a képviselő testület Oktatási és Kulturális Bizottsága művészeti és kulturális szempontból kiemelkedőnek ítél és e tevékenység az adózó vagy közeli hozzátartozójának a megélhetését szolgálja.
 • A magánszemély tulajdonában álló gépjárműtároló, ha azt az adóalany vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója gépjárműadó alól súlyos mozgáskorlátozottság miatt mentes járművének tárolására használja.
 • Mentes az építményadó alól a társasházi közösség közös tulajdonában lévő helyiségek közül a lakások megközelítését szolgáló közlekedő; a központi fűtésére használt fűtőberendezés elhelyezésére szolgáló helyiségben a berendezés rendeltetésszerű használatához szükséges terület; a kizárólag tüzelőanyag tárolására használt helyiség; a padlás azon része, amely huzamos emberi tartózkodásra részben és időlegesen sem alkalmas és ezért használaton kívül áll; a légvédelmi óvóhely; a hulladékgyűjtő edények elhelyezésére szolgáló helyiség (szeméttároló). A mentesség nem illeti meg az adóalanyt a gépjármű elhelyezésére szolgáló, az ellenszolgáltatás fejében hasznosított helyiség, valamint az üzleti célt szolgáló épület, épületrész után

Kedvezmények

 • Magánszemély adóalanyt az építmény után 5%-os adókedvezmény illeti meg 2016.01.01-től.
 • Társasházi közösség közös tulajdonában álló tároló helyiségek után – kivéve a mosókonyhát, szárító helyiséget, kerti tárolót, vasalószobát - az adóalanyt 75 %-os adókedvezmény illeti meg. A kedvezmény nem illeti meg az adóalanyt a gépjármű elhelyezésére szolgáló, az ellenszolgáltatás fejében hasznosított helyiség, valamint az üzleti célt szolgáló épület, épületrész után.
 • A nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő adóalanyt 90 %-os adókedvezmény illeti meg az életjáradék adásra kötelezett tulajdonában álló lakás után. A kedvezmény a 2017. december 31-ig megkötött életjáradéki szerződések esetében illeti meg az adóalanyt, amennyiben a szerződésben az adót az életjáradék adására kötelezett tőle nem vállalta át, és a lakásban az adóalany életvitelszerűen lakik.

Az adatbejelentés beküldésének módja

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével

Nem magánszemélyeknek az elektronikus ügyintézéshez Cégképviselet szükséges, erről bővebben az alábbi linken a Cégképviselet címszó alatt tud tájékozódni: https://eugyintezes.hegyvidek.hu/

ELŐZETES FELTÉTELEK

Magánszemélyek esetén

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Jogi személyek esetén

 1. Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.
 2. A regisztrációt követően a magánszemély csak akkor nyújthat be adatbejelentést (bevallást), ha igazolja, hogy a jogi személy nevében eljárhat. Ehhez meghatalmazást illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell eljuttatnia Önkormányzatunk Adóirodája részére. Ha ezt korábbi adatbejelentések (bevallások) benyújtásakor már megtette, úgy a regisztrációt és azonosítást követően benyújthatja adatbejelentését (bevallását).

DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Adatbejelentés az építményadóról Főlap

Adatbejelentés az építményadóról B jelű betétlap

Adatbejelentés az építményadóról A jelű betétlap

Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Adatbejelentés kiegészítő lap


Meghatalmazás

2020. január 1-től hatályos helyi adókról szóló rendelet
2018. január 1-től hatályos építményadó rendelet
2017. január 1-től hatályos építményadó rendelet
2016. január 1-től hatályos építményadó rendelet

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Az építményadó éves mértéke 2020. január 1-től 1.930,- Ft/m2. Az építményadó mértéke az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény után 200 Ft/m2.

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A 2 darab befizetési csekket az Adóigazgatási Iroda minden év elején megküldi. Jogi személyeknek az adót átutalással kell megfizetniük.

Építményadó számlaszám: 12001008-00155660-00100004