Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Magaságyás pályázat

Magaságyás pályázat

Magaságyásások kialakításának támogatására irányuló pályázat kiírásáról szóló 110/2023. (X.5.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján az alábbi pályázat hirdetjük meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ 2023.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) a sűrűbben beépített kerületrészek zöldfelületeinek növelése érdekében, valamint szemléletformáló céllal pályázatot hirdet társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek udvarain magaságyás létesítésére.
A földtől legalább 60 centiméterre kiemelt ágyást nevezzük magaságyásnak. Ismertetője, hogy mindig valamilyen, általában fából készült keret határolja az ágyást, amely jó minőségű talajok, komposzt, trágya és egyéb zöldhulladék egymásra rétegzéséből épül fel.
A magaságyás egyik fő előnye, hogy az ide ültetett virágok vagy zöldségek gondozása sokkal kényelmesebb az ágyásban, mint a föld síkjában, hiszen nem kell görnyedve művelni a kertet. Összeállítása nem igényel túl nagy szakértelmet, ráadásul nagyon jó minőségű talajba ültethetjük a növényeinket, és az ágyásban kialakított rétegrend miatt sokkal jobb termésre is számíthatunk, mint az átlagos termőföldben. Emellett réteges felépítése révén a magasított ágyás olyan mennyiségű hőt termel, amit a növények igencsak meghálálnak gyorsabb fejlődésükkel, ezért is használják előszeretettel a magaságyást például palánták termesztéséhez.

Támogatási keretösszeg

Bruttó 7.000.000 Ft, melyet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet biztosít.

Pályázók köre

Budapest Főváros XII. kerületében a Németvölgyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Csörsz utca – Avar utca – Győri út – Márvány utca – Alkotás utca – Magyar Jakobinusok tere – Krisztina körút – Sándy Gyula köz – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Városmajor utca (mindkét oldala) – Kék Golyó utca által határolt területen lévő társasház, lakásszövetkezet pályázhat.
A térképen jelölt területen belüli ingatlanok: Térkép

Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében a Támogató és a Pályázó közötti szerződéskötést követően megkezdett alábbi tevékenységek számolhatók el:
 • magaságyások kialakítása;
 • magaságyás kialakításához szükséges alapanyagok beszerzése;
 • magaságyás kialakításához szükséges szerszámok beszerzése.
A támogatást kizárólag pályázat útján lehet igénybe venni, és csak olyan munkákra, melyeket a pályázat elbírálása előtt nem kezdtek meg.

A támogatás formája és mértéke

támogatási összeg: ingatlanonként - annak méretétől és a rajta lévő épületek számától függetlenül - min. bruttó 50.000 Ft, maximum bruttó 250.000 Ft;
a támogatás formája: vissza nem térítendő, pénzbeli támogatás, utófinanszírozás;

Kötelező vállalások

A Pályázó
- vállalja, hogy a pályázati támogatásból kialakított magaságyás fenntartását, a beszerzett eszközök állagának megóvását, a beszerzési és kivitelezési tevékenységek megvalósulását követő minimum 24 hónapig biztosítja;
- a Támogató számára biztosítja a lehetőséget a támogatással érintett terület megtekintésére, a megvalósítási és a fenntartási időszakban is.

Határidők

Pályázat benyújtása: 2023. október 25-től folyamatosan.
Pályázat elbírálása: folyamatos - a rendelkezésre álló keret erejéig.

A pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás, elbírálás

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az E-ügyintézés felületen keresztül lehet benyújtani.
Hiánypótlásra maximum egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra felszólító email Támogató általi elküldését követő 5 munkanapon belül. A hiánypótlást kizárólag elektronikus úton, az E-ügyintézés felületen keresztül lehet benyújtani.
A pályázat benyújtása nem jelenti a támogatás elnyerését.
A pályázatokról és a támogatás mértékéről a Zöld Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának eredményéről a zold.hegyvidek.hu honlapon folyamatosan tájékoztatást adunk. A pályázat eredményéről telefonon nem áll módunkban tájékoztatást adni.
A pályázatok elbírálása a rendelkezésre álló keret függvényében folyamatosan történik a keret kimerüléséig. A pályázat eredményéről a pályázó külön értesítést kap, a „Támogatási szerződés”-t az eredményhirdetést követő 30 napon belül küldi meg az Önkormányzat.

A pályázati dokumentáció tartalma

 1. Hiánytalanul kitöltött és szabályszerűen aláírt pályázati adatlap (1. számú melléklet).
 2. Társasház esetében az alapító okirat másolata (2. számú melléklet).
  Társasházzá nem alakult épületeknél a tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi, hiteles másolata.
 3. Költségbecslés (3. számú melléklet) a tervezett kiadásokról.
 4. Közpénz nyilatkozat (4. számú melléklet) hiánytalanul kitöltve és szabályszerűen aláírva (nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról).
A pályázatban szereplő nyilatkozatot szabályszerűen aláírva kell benyújtani.

Általános szerződési feltételek

A Támogató és a támogatást elnyert Pályázó (a továbbiakban: Támogatott) között létrejövő Támogatási szerződés megkötése a pályázati támogatás biztosításának alapfeltétele. A Támogatási szerződés tartalmazza a támogatás célját, összegét, a finanszírozás módját, a támogatás felhasználásának határidejét, az elszámolás határidejét, az elszámolás és a felhasználás ellenőrzésének módját, valamint a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
A pályázaton elnyert támogatás összege nem növelhető. Amennyiben a kivitelezésnél a költségek meghaladják az előirányzatot, a többletköltséget a Támogatott viseli. Amennyiben a kivitelezési költség kevesebb, mint az előirányzott, a Támogató fenntartja megának a támogatás arányos csökkentésének a jogát.
Amennyiben a pályázat beadása után a közös képviseletben változás történik, az erről szóló közgyűlési határozatot, illetve nem társasház Támogatott esetén a tulajdonosok nyilatkozatát az elszámoláskor mellékelni kell.
Azon támogatottak részére, akik az elszámolási határidőig nem számolnak el az elnyert támogatással, az elnyert összeg nem kerül kifizetésre. Az elszámolási határidő módosítására csak akkor van lehetőség, amennyiben
- a Támogatottnál előre nem látható pénzügyi nehézségek következnek be;
- a szerződés szerinti munkák nem a Támogatottnak felróható okból hiúsulnak meg, húzódnak el, és ez a határidő módosítását indokolja;
- egyéb, különösen indokolt esetben.
Az elszámolási határidő módosítására irányuló kérelemben az említett körülményeket igazolni kell. A kérelemről a polgármester dönt.
Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott és lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási vagy visszafizetési késedelemben van.
A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzeket hatékonyan, költségtakarékosan felhasználni.
A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatási cél megvalósulását követő 30 napon belül elszámolást kell benyújtania a Támogató felé.

A támogatás kifizetésének menete

A pályázattal elnyerhető támogatás utófinanszírozott. A támogatás folyósításának feltétele a részletes költségkimutatás és az ahhoz mellékelt számlák ellenőrzése, valamint a pályázó által készre jelentett műszaki megvalósulás ellenőrzését szolgáló helyszíni jegyzőkönyv felvétele.
A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időtartam a szerződéskötéstől számított 1 év.

Adatkezelési információk

Az adatvédelmi tájékoztató a Támogató honlapján elérhető: adatvédelmi tájékoztató A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázati anyagában szereplő fényképes anyagokat a Támogató saját kommunikációs céljaira felhasználja.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • Hiánytalanul kitöltött és szabályszerűen aláírt pályázati adatlap (1. számú melléklet).
 • Társasház esetében az alapító okirat másolata (2. számú melléklet).
  Társasházzá nem alakult épületeknél a tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi, hiteles másolata.
 • Költségbecslés (3. számú melléklet) a tervezett kiadásokról.
 • Közpénz nyilatkozat (4. számú melléklet) hiánytalanul kitöltve és szabályszerűen aláírva (nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról).