Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vétele

Szálláshely-szolgáltatás bejelentése

szállás, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely

A jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szálláshelyet nyilvántartásba veszik, valamint annak működését szúrópróbaszerűen ellenőrzik és amennyiben a szolgáltatást már nem folytatják, vagy a feltételek már nem állnak fenn, a nyilvántartásból való törlésről rendelkeznek.

A jogszabály által előírt adattartalommal vezetett nyilvántartás - szálláshely nyilvántartás

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Bejelentés benyújtása a Hatósági Irodához.
  2. Nyilvántartásba vételről döntés.

Az ügyintézési idő: 15 nap

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • a szálláshely használatának jogcímét igazoló okirat (másolatban)
  • a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint)
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint)
  • cégkapus feladáshoz: bejelentés nyomtatvány letöltése

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes


ADATVÁLTOZÁS, TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE, VENDÉGFORGALMI ADATSZOLGÁLTATÁS


  • A szálláshely szolgáltató az adatokban (neve, székhelye, statisztikai számjele, stb) bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (A változás bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)