Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Gyermekétkeztetés térítési díjának csökkentése

Gyermekétkeztetési kedvezmény

térítési díj, gyermek, étkeztetés, támogatás

A támogatás a bölcsődei, az óvodai és az iskolai (általános iskola és középiskola nappali tagozata esetén) étkeztetés díjának megfizetéséhez nyújt segítséget.
Abban az esetben vehető igénybe, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg, valamint ha a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.
A csökkentés mértéke, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 28.500 Ft-ot
  • nem haladja meg, a személyi térítési díj 90 %-a,
  • meghaladja, a személyi térítési díj 50 %-a.
A csökkentés szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig állapítható meg.

Ha a kérelmet szeptember 30. után nyújtják be, a csökkentést a kérelem benyújtását követő hónap első napjától (következő év augusztus 31-ig) biztosítja az Önkormányzat.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA


A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 13:00-17:30
szerda: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5146, 5154, 5111, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8511, 06/70/938-8475, 06/70/938-8478, 06/70/938-8476

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez mellékleni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, valamint a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének javaslatát.DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.