Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hozzájárulás a helyiségbe való befogadáshoz

Hozzájárulás a helyiségbe való befogadáshoz

helyiség, befogadás, hozzájárulás, szerződés

A helyiségbe más személy kizárólag a bérbeadó hozzájárulásával és a rendeletben meghatározott feltételek szerint fogadható be.
A hozzájárulás feltétele, hogy a bérleti szerződést a bérbeadó és a bérlő közös megegyezéssel módosítsa. A szerződés módosítása során a bérleti díj legalább 50 %-kal történő megemelésében és abban kell megállapodni, hogy a szerződés megszűnése esetén a bérlő és a befogadott személy a helyiséget csere helyiség igénye nélkül kiüríti és a bérbeadó részére visszaadja.
A bérbeadó a cserehelyiség biztosításakor kizárólag a bérlőt veszi figyelembe. Ezt a hozzájárulás feltételeként rögzíteni kell.
A bérbeadó - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a hozzájárulás feltételeként azt is köteles kikötni, hogy ha a szerződés a bérlő halála miatt szűnik meg, a befogadott személy a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemre a választ - hozzájáruló vagy elutasító levelet - írásban, postai úton juttatjuk el az ügyfélhez.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK