Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Méltányossági igény

Méltányosság, fizetési könnyítés

Méltányosság: fizetési könnyítés, részletfizetés, mérséklés

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően, illetve azt követően is – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását. A méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), automatikus részletfizetésre, valamint adómérséklésre.

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóságunk vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Fizetési könnyítés az esetben is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy az adó azonnali, vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel számára súlyos megterhelést jelent. Fontos, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett, befizetett helyi adóra.

Automatikus részletfizetést magánszemélyek kérhetnek legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal, melyre az adóhatóság legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy kérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti, vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. kérelem (adatlap) benyújtása
  2. kérelem elbírálása

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Kérelem és adatlap gazdasági társaság,egyéb gazdálkodó szervezet részére fizetési könnyítésre és/vagy bírság és pótlék tartozás mérséklésre
Kérelem és adatlap magánszemély és egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre/törlésre irányuló kérelmének elbírálásához

Az adatlapot az igénylőnek teljes körűen ki kell tölteni és a megadott igazolásokat (jövedelem, közmű számlák, egyéb kiadások stb.) csatolni kell. A rendelkezésre álló adatok alapján adóhatóságunk komplex vizsgálatot folytat le, amely során a jövedelmi viszonyok mellett az adózó vagyoni helyzetét is figyelembe kell venni (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság) és ezek alapján kerül sor a döntésre.


A kérelem beküldésének módja:


1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Hivatalos megkeresés/ Szolgáltatások /Gazdaság és Adózás menüpontban csatolja be a kitöltött nyomtatványt

Nem magánszemélyeknek az elektronikus ügyintézéshez Cégképviselet szükséges, erről bővebben az alábbi linken a Cégképviselet címszó alatt tud tájékozódni: https://eugyintezes.hegyvidek.hu/

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

A méltányossági eljárás illetékmentes.