Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hegyvidéki Tervtanács

Hegyvidéki Tervtanács

TERVTANÁCS, VÉLEMÉNYEZÉS, TERVBÍRÁLAT, TELEPÜLÉSKÉP, KONZULTÁCIÓ

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet Hegyvidéki Tervtanács elnevezéssel.

A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy


 • véleményezze a polgármesterhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt
 • tervtanácsi konzultáció során véleményezze
 • fővárosi és helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmények átalakítására, felújítására, bővítésére vonatkozó építészeti-műszaki terveket
 • a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlatát
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet
 • az Önkormányzat polgármesterének kezdeményezésére -önkormányzati beruházást előkészítő építészeti-műszaki dokumentációt, -valamint közterületi szobor, emlékmű, emlékhely elhelyezésére vonatkozó terveket
 • az Önkormányzat főépítészének kezdeményezésére egyéb építészeti-műszaki terveket a településképi illeszkedés vizsgálata céljából
 • a településképi rendeletben meghatározott egyéb építészeti-műszaki terveket és dokumentumokat

ÜLÉSTERV

A Hegyvidéki Tervtanács soron következő ülésének időpontja:

beadás napja

tervtanácsi ülés napja

június 4. (kedd) június 12. (szerda)
június 25. (kedd) július 3. (szerda)
július 30. (kedd) augusztus 7. (szerda)
augusztus 27. (kedd) szeptember 4. (szerda)
szeptember 17. (kedd) szeptember 25. (szerda)A Hegyvidéki Tervtanács ülései személyesen vagy online kerülnek megrendezésre. Az ülés módjáról az ülést megelőzően a meghívóban adunk pontos tájékoztatást.

Az esetleges időpontváltozásokat a honlapon közzétesszük, ezért kérjük, hogy azt rendszeresen kövessék figyelemmel!

Felhívjuk a figyelmet a beadás napjának betartására, ami a tervtanácsi ülést megelőző tervfeldolgozás és azt követően a vélemények megküldése miatt elengedhetetlen.

Ügyintézés a tervtanacs@hegyvidek.hu címen és a +36 70 938 9632 telefonszámon.

A TERVTANÁCSI ÜLÉSEK HELYSZÍNE

Az ülések a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal székhelyén vagy a Hegyvidéki Kulturális Szalon épületében, illetve online kerülnek megrendezésre. Az aktuális ülés szervezésének módja és helyszíne a meghívóban kerül meghatározásra.


ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le minden épület és építmény engedélyhez kötött építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására, felújítására irányuló építési, engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervvel kapcsolatban, az építési engedélyezési eljárást megelőzően. A településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni a fővárosi helyi védelem alatt álló építészeti örökség esetében; fennmaradási engedélyezési eljárás esetén; illetve ha az építési tevékenységet jogszabály egyéb tervtanács véleményezési feladatkörébe sorolja.

 

A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy véleményezze a polgármesterhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt.

 

A településképi véleményezési eljárás ÉTDR felületen indítható, az Önkormányzat polgármesteréhez benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció és az erre rendszeresített kitöltött településképi véleményezési kérelem vagy azzal azonos adat tartalmú kérelem fenti beadási napokon történő feltöltésével.

Az építészeti-műszaki dokumentációt olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról a településképi illeszkedés, a településképi követelményeknek való megfelelés megítélhető legyen, és egyértelmű vélemény legyen alkotható.

Az építészeti-műszaki dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:


 • meglévő állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a meglévő építmények tetőfelülnézete, a meglévő terepviszonyok és a faállomány,
 • tervezett állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása és a faállomány,
 • rövid építészeti-műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • a kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartalmaznia kell egy külön fejezetet, mely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett értékre történő hatását és a követelményeknek való megfelelést,
 • a gépjárműelhelyezési kötelezettség változása esetén parkolómérleg,
 • a tervezési terület és környezetének bemutatása (fotódokumentációval),
 • tömegformálásra kiható eltérő szintek alaprajzai,
 • tervezéssel érintett homlokzat(ok) legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével,
 • metszetek, legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, méretezve (legalább két egymásra merőleges nézetből, a megértéshez szükséges darabszámban), meglévő és tervezett terepvonal megjelenítésével,
 • látványtervek (pl.: makett, távlati képek, fotómontázs vagy egyéb digitális megjelenítés),
 • madártávlati légifotóba illesztett látványtervek új épület tervezése, vagy meglévő épület tömegét érintő átalakítása esetén (a légifotó az Önkormányzat honlapján elérhető MINERVA térinformatikai rendszerről tölthető le),
 • utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
 • meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén felmérési dokumentáció legalább M1:100-as léptékben,
 • a tervezett terepalakítás függvényében terepmetszet(ek) a teljes ingatlanon keresztül legalább M1:200-as léptékben,
 • értékvédelem alatt álló épület homlokzatfelújítása esetében homlokzat-színezési terv,
 • jelentős forgalomnövekedéssel járó építési tevékenység esetén forgalomszámláláson alapuló forgalomvizsgálati munkarész, továbbá a tervezett közlekedési rendszer bemutatása,
 • a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett idomtervek,
 • meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén szerzői jogi nyilatkozat.
 • Amennyiben az építési tevékenységgel érintett telek területe meghaladja az 5000 m2-t vagy az építmény legmagasabb pontja a 30 m-t, az építmény megjelenését a 3. mellékleten megadott látvány pontokból be kell mutatni.


TERVTANÁCSI KONZULTÁCIÓ

A tervtanácsi konzultációra kötelezően benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációk körét a településképi rendelet és a tervtanácsi rendelet részletezi.


 • Tervtanácsi konzultáció szükséges többek között védett épületek átalakítása, felújítása, bővítése esetén.
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet szintén a Hegyvidéki Tervtanács véleményezi, tervtanácsi konzultáció keretében.
 • Tervtanácsi konzultáció kérelmezhető továbbá a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentációk előzetes vázlatával kapcsolatban.

A tervtanácsi konzultáció az erre rendszeresített kitöltött tervtanácsi konzultációs kérelem, a konzultáció tárgyának megfelelően összeállított PDF/A formátumú tervdokumentáció és tervjegyzék benyújtásával az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán vagy Hivatali Kapun keresztül kezdeményezhető.

E-ügyintézésen történő benyújtás esetén amennyiben a tervdokumentáció az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a tervtanacs@hegyvidek.hu címre. A tervtanácsi konzultációs kérelem és a tervjegyzék benyújtása ebben az esetben is az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán keresztül történjen.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK