Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Közterület-használati ügyintézés

Közterület-használati ügyintézés

Közterület-használat, konténer, árusítás, engedély, határozat

Közterület-használati hozzájárulások kiadása árusítás, építési munkálatokhoz kapcsolódó közterület-használat, reklámtevékenység, stb. céljából.

A területhasználat csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

Kérelem benyújtása díjmentes területhasználat esetén is szükséges: illeték lerovásával és a mellékletek csatolásával.

.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Az ügyfél a kérelmet és a vonatkozó engedélyeket, illetve dokumentumokat benyújtja. ​

Határozathozatal.
A közterület-használat megkezdése előtt meg kell fizetni a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti díjat.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • Magánszemélyek közterület-használati kérelme,
 • Jogi személy közterület-használati kérelme,
 • Díjtételek
 • cégkivonat,aláírási címpéldány; vállalkozói igazolvány másolata
 • helyszínfotó, helyszínrajz
 • műszaki rajz (pl. kereskedelmi kitelepülések, teraszkérelmek);
 • forgalomtechnikai terv
 • településképi bejelentési eljárás döntése (pl. utcabútor, hirdető-berendezés esetén)
 • Normafa esetén: a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény előzetes hozzájárulása, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály engedélye
 • közreműködő családtagok, illetve alkalmazottak neve és lakcíme
 • rendezvények tervezett résztvevői létszáma és a tervezett illemhelyek helye és darabszáma
 • hulladék képződésével járó közterület-használat esetén az ezzel kapcsolatos közszolgáltatás igazolása

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Használat mértékén alapuló közterület-használati díj