Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

gyermek, iskolás, ösztöndíj, tanulmányi átlag, szociális, támogatás

Szociális ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől-, a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a
4-es átlagot elérte vagy meghaladta, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem a 103.500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 119.800 forintot nem haladja meg.
A szociális ösztöndíj havi összege gyermekenként 11.100 Ft.

Az ösztöndíj tanulmányi évre állapítható meg és az ösztöndíj iránti kérelmet évente meg kell újítani.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 13:00-17:30
szerda: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5146, 5154, 5111, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8511, 06/70/938-8475, 06/70/938-8478, 06/70/938-8476

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.