Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Kiegészítő lakbértámogatás

Kiegészítő lakbértámogatás

lakbértámogatás, bérlakás, lakásfenntartási költség, szociális, támogatás

Kiegészítő lakbértámogatás célja azoknak az önkormányzati lakásbérlőknek a támogatása, akik számára a lakbér megfizetése az egyéb támogatások mellett is nehézséget jelent.

A kiegészítő lakbértámogatásra való jogosultság feltételei:

Kiegészítő lakbértámogatásra jogosult a bérlő, ha az ő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok:

  • egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a 71.250 Ft-ot,
  • nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, vagyoni értékű joggal értékpapírral, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot, valamint
  • tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás.

A fenti feltételek fennállása esetén sem illeti meg a kiegészítő lakbértámogatás a bérlőt, ha

  • félévnél régebbi, vagy 50 ezer Ft-ot meghaladó lakbérhátraléka, illetve a bérlettel összefüggésben keletkezett közüzemi szolgáltató felé irányuló tartozása van, és nem működik együtt az Önkormányzat adósságkezelési szolgálatával,
  • piaci lakbért fizet.

A támogatás megállapítása szempontjából együttlakó családtagként a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője, továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a lakásba befogadott más személyek vehetők figyelembe.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA


A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 13:00-17:30
szerda: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5146, 5154, 5111, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8511, 06/70/938-8475, 06/70/938-8478, 06/70/938-8476

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat
  • igazolást a megállapított lakbér összegéről (a Gazdasági Ellátó Szolgálat által kiállított lakbérközlő lap)
  • a kérelem benyújtását megelőző utolsó három hónap befizetett lakbért igazoló csekkek másolatát
  • lakbérhátralék esetén igazolást annak időtartamáról és összegéről
  • a közüzemi szolgáltatók igazolásait arról, hogy van vagy nincs közüzemi tartozás (a szolgáltatók által kiküldött utolsó havi számlaértesítő elfogadható)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.