Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Munkakezdési hozzájárulás

Munkakezdési hozzájárulás

Burkolatbontás, közmű, járda, út, építés

A közút felbontásához és az ott történő építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához munkakezdési hozzájárulása szükséges. Meghatározott feltételek teljesülése esetén sor kerül az engedély kiadására. Az ügyintézés folyamata:

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Kitöltött munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány leadása a szükséges dokumentumokkal együtt az Ügyfélszolgálaton. A munkakezdési hozzájárulást a Városfejlesztési Iroda adja ki 21 napon belül.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 8/2010. (II.26.) rendelete alapján

 • kiviteli terv, de legalább a munkálatokat részletesen bemutató műszaki dokumentáció (helyszínrajz, keresztszelvény, műszaki leírás)
 • közútkezelői hozzájárulás (kezelői hozzájárulás-köteles tevékenységek esetében)
 • amennyiben közúti közlekedést érint, 6 hónapnál nem régebbi forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott, az építés idejére szóló forgalomszabályozási terv
 • a tervező vagy a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a kivitelezési tervet minden érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, a jogszabályi és egyéb előírásoknak; vagy a munkával érintett közműcégeknek a kivitelezési tervre rávezetett, aláírt és pecséttel ellátott nyilatkozata arról, hogy a tervben foglaltakra vonatkozóan észrevételük nincs
 • igazolás arról, hogy a munkavégzés során okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik
 • építési engedély vagy létesítési hozzájárulás köteles munkák esetén építési engedély vagy létesítési hozzájárulás
 • úttest érintettsége esetén a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez tartozó kitöltött adatlap

 • úttest érintettsége esetén a közút igénybevételét bemutató helyszínrajz, ha az építés alatti forgalomszabályozási tervből nem olvasható ki
 • közösségi közlekedési járat útvonalán a közösségi közlekedési járat üzemeltetőjének nyilatkozata
 • tömegközlekedéssel érintett utak esetén az út üzemeltetőjének nyilatkozata
 • érintett zöldterületek és fasorok megóvására vonatkozó nyilatkozat, valamint a zöldterületek, fasorok kezelőjének nyilatkozata

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Kerületi kezelésében lévő útpálya felbontása esetén a közút nem közlekedési célú igénybevételi díja parkolási övezetben nettó 100 Ft/nap/m2+ÁFA, nem parkolási övezetben pedig 60 Ft/nap/m2+ÁFA.