Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hozzájárulás a lakásba való befogadáshoz

Hozzájárulás a lakásba való befogadáshoz

hozzájárulás, lakásba befogadás, élettárs, együtt lakó gyermek, házastárs, testvér, együtt lakó gyermek gyermeke, unoka, családtag

A bérbeadó a bérlő (bérlőtárs, társbérlő) kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a testvérét, az élettársát, együttlakó gyermekének házastársát és az unokáját a lakásba befogadja.
A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén a befogadott személy köteles a lakásból elköltözni, kivéve, ha a rendelet eltérően rendelkezik.
A befogadni kívánt személlyel fennálló rokoni kapcsolat igazolása.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A pontosan kitöltött nyomtatványt az ügyfélszolgálaton kell leadni. A kérelemre a választ írásban, postai úton juttatjuk el az ügyfélhez.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK