Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS

TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS

táborozás, támogatás, gyermek

A táborozási támogatás a szociálisan rászoruló családban nevelkedő gyermek közösségben való részvételének, illetve képességfejlődésének elősegítése érdekében a táborozás költségeihez nyújtott hozzájárulás.

Táborozási támogatásban részesülhet az általános iskolai oktatás keretében tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 103.500 forintot,
fokozottan rászoruló gyermek esetén a 119.800 forintot, és
a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti vagyonnal.

A táborozási támogatás az erdei iskola, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett táborok, valamint egyéb nyári táborok költségeinek megfizetéséhez nyújtható.

A támogatás összege a tábor árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 30.000 forint.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA


A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 13:00-17:30
szerda: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5146, 5154, 5111, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8511, 06/70/938-8475, 06/70/938-8478, 06/70/938-8476

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Kérelem nyomtatvány

A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, valamint a a tábor jellegéről és költségéről szóló igazolást.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.