Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

Lakások bérbevétele, kérelem, önkormányzati bérlakás

Önkormányzati bérlakások bérbevételére irányuló kérelmek elbírálása.

A kérelmező írásban, az ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton juttathatja el az önkormányzathoz a bérlakás iránti kérelmét.

A lakások bérletéről rendelkező önkormányzati rendelet alapján a benyújtott kérelmeket rangsorolni szükséges. A kérelemnek tartalmaznia kell a rendelet szerint figyelembe veendő szempontokat:

 • kérelme szociális, költségelvű vagy piaci alapú bérbeadásra irányul-e,
 • a kérelmezőnek, illetve együtt költőző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében van-e másik ingatlan,
 • együtt költöző személyek száma, gyerekek száma,
 • a kérelem benyújtását megelőző egy évben az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege,
 • adó- illetve egyéb, adók módjára behajtható köztartozása nincs,
 • vagyoni viszonyok,
 • lakásigény (nagyság, szobaszám),
 • kerülethez kötődés (lakóhely, munkahely, óvoda, iskola stb.),
 • egyéb, a kérelmező által fontosnak tartott körülmények.

Formanyomtatvány a kérelem benyújtásához nincs, egy kézzel, vagy géppel írott kérelmet szükséges benyújtani.

A kérelem elutasítható, amennyiben a kérelmező a XII. kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel, munkahellyel nem rendelkezik, illetve a XII. kerülethez való kötődését nem igazolja.
Előnyt élvez a XII. kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel, munkahellyel rendelkező kérelmező, a XII. kerülethez valamely, a pályázati kérelemben ismertetett módon kötődő kérelmező, valamint a közszolgálati jogviszonnyal rendelkező kérelmező.


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

 1. Kérelem benyújtása az ügyfélszolgálaton vagy postai úton.
 2. Kérelem elbírálása.
 3. Pozitív elbírálás esetén lakás megtekintése.
 4. Lakás elfogadása esetén a bérbeadásról előterjesztés benyújtása a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsághoz.
 5. Lakásbérleti szerződés előkészítése.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK