Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Kerületi Építési Szabályzatok

Kerületi Építési Szabályzatok

Helyi, építési, szabályzat, szabályozási, terv, telek, KÉSZ, HÉSZ, KVSZ, KSZT, rendezés, értékvédelem

A Városrendezési és Főépítészi Irodán általánosan vagy konkrét ingatlanhoz, területhez kapcsolódóan kérhető tájékoztatás a településrendezési előírásokról, védettségekről, korlátozásokról.

Az önkormányzat a helyi építési szabályzatát legalább 4 évente áttekinti és dönt arról, hogy változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít.
Az önkormányzat a döntést hirdetmény útján (a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az újságban, és a honlapon) közzé teszi.. A készülő kerületi építési szabályzatok véleményezésére az aktuális hirdetményben megadott időtartamon belül van lehetőség. A partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a véleményezésben részt vehetnek a kerület lakosai, a kerületben működő egyházak, valamint a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatnál a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek. Ebben az időszakban lehetőség van az építési szabályzattal kapcsolatos általános észrevételek, javaslatok megfogalmazására, és egyedi módosítási kérelem benyújtására is a hirdetményben megadott módon.
A kerület építési szabályzatainak módosítását véleményezési időszakon kívül is lehet kérelmezni, de ezek a kérelmek a következő módosítás időpontjáig csak regisztrálásra kerülnek.

Készülő Kerületi Építési Szabályzatok ütemezése
(Kattintson a képre a nagyobb méretért!)

2022-03-06-tol_KESZ_tervter_page-0001


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Az ügyfél tájékoztatása az aktuális előírásokról szóban vagy írásban történhet. Amennyiben a tájékoztatásra az ügyfélnek írásban van szüksége (igazolásképpen) úgy a kérelmet írásban (elektronikusan vagy papír alapon) kell benyújtani, az ingatlan címének és helyrajzi számának megadásával.

A kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásába az aktuális hirdetményben megadott időtartamon belül benyújtott, írásbeli kérelemmel, javaslattal, észrevétellel lehet bejelentkezni. A beérkezett vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról – a szakmai értékelések ismeretében – a Képviselő-testület bizottsága dönt, melyet az el nem fogadott vélemények indoklásával együtt közzé tesz.

Új építési szabályzat elfogadása, vagy a meglévő módosítása a vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott eljárás típusától és a módosítások nagyságrendjétől függően több hónapot is igénybe vehet.

Kérelmet, javaslatot be lehet nyújtani az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán keresztül, míg általános tájékoztatást a kszt@hegyvidek.hu címen és a +36709531815, +36709532432 telefonszámokon kérhetnek.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • Véleményezési eljárásban: írásbeli vélemény, amely tartalmazza a véleményezési eljárás tárgyát, a véleményező nevét, szervezet esetén képviselőjét, postai címét és e-mail címét és lehetőleg a pontos szöveges módosítási javaslatot.
  • Módosítási kérelemhez: írásbeli kérelem, amely tartalmazza a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét, módosítani javasolt terület pontos címét, helyrajzi számát, vagy lehatárolását, a javasolt rendezési tervi módosítás leírását, rövid indoklással.
  • Tájékoztatás iránti kérelemhez: írásbeli kérelem, amely tartalmazza az ingatlan címét, helyrajzi számát, vagy területi lehatárolást.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.