Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Jövedéki adó

Jövedéki adó magánfőzött párlat után

Pálinkafőzés, magánfőzés, jövedéki adó, házi párlatfőzés


A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az alábbiakban letölthető formanyomtatvány kitöltésével.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a NAV-ot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.

A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzés a párlatnak a magánfőző - több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs - lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. berendezés tulajdonszerzésének bejelentése
  2. a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig az adóhatóság értesíti az illetékes adó- és vámigazgatóságot

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A bejelentés beküldésének módja:


1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Hivatalos megkeresés/ Szolgáltatások /Gazdaság és Adózás menüpontban csatolja be a kitöltött nyomtatványtDÍJAK, BEFIZETÉSEK

-