Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Településképi bejelentés

Településképi bejelentés

Nyílászáró csere, ablakcsere, ajtócsere, homlokzatszínezés, homlokzat felújítás, hőszigetelés, tetőcsere, héjazat csere, rendeltetés-módosítás, rendeltetésváltoztatás, lakás kettéosztása, rendeltetési egységek számának növekedése, reklám, reklámelhelyezés, reklámberendezés, cégér, cégtábla, útbaigazító tábla, üvegfóliázás, Tömör utcai kerítés

A településképet érintő, építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, cégtáblák, feliratok, reklámok elhelyezése és építmények, építményrészek rendeltetésmódjának vagy számának megváltoztatása esetén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

Az eljárás kérelemre indul, a Városrendezési és Főépítészi Iroda készíti elő a döntést. Az eljárás lefolytatása után a Polgármester határozatban tudomásul veszi, vagy megtiltja a tervezett építési tevékenységet, cégtábla-, felirat-, reklámelhelyezést, rendeltetésváltoztatást, rendeltetési egységek számának változását, vagy hiányos és nem megfelelő dokumentáció esetén végzésben megszünteti az eljárást.

Az eljárás lefolytatása előtt a Városrendezési és Főépítészi Iroda előzetes konzultációs lehetőséget biztosít.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyintézés minden olyan ügy esetében szünetel, amely az önkormányzat honlapján elektronikus úton is intézhető.

1. Gazdasági szervezet, vagy természetes személy nevében eljáró jogi személy a bejelentését elektronikus úton (https://eugyintezes.hegyvidek.hu/ vagy https://epapir.gov.hu/ rendszereken keresztül) nyújthatja csak be, természetes személy a településképi bejelentési kérelmet az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán tudja benyújtani


  Természetes személy papír alapon is benyújthatja kérelmét az ügyfélszolgálaton. Papír alapú kérelem esetén a bejelentő lapot és a tervdokumentációt 1 példányban papír alapon az ügyfélszolgálaton kell leadni, valamint a tervdokumentációt digitálisan is el kell juttatni a Városrendezési és Főépítészi Irodához. Ez történhet e-mailen keresztül, vagy CD-n a papíralapú dokumentációhoz csatolva.

   

  A digitalizált tervdokumentációt a telepuleskep@hegyvidek.hu címre szíveskedjenek megküldeni. Amennyiben a tervdokumentáció mérete az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a telepuleskep@hegyvidek.hu címre. Ebben az esetben a településképi bejelentés kérelmen a letöltésre vonatkozó link feltüntetése is szükséges.

  2. Az eljárást a Városrendezési és Főépítészi Iroda folytatja le, ezt követően a Polgármester hozza meg a döntést.


   Az ügyintézési határidő 15 nap.

   Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a +36709533051 telefonszámon.

   SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

   Településképi bejelentés kérelem

   Tervdokumentáció PDF/A formátumban a következők szerint

    Építési tevékenységek esetén az eljárás lefolytatásához benyújtandó munkarészek:

    • kitöltött bejelentési űrlap
    • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása
    • műszaki leírás (technológiai leírás a kivitelezési tevékenységről, meglévő anyaghasználat és tervezett anyaghasználat bemutatása, alkalmazott anyagokról és szerkezetekről bemutató anyag, színhasználati leírás feltüntetve a RAL színkódokat)
    • fotó a meglévő épületről (a homlokzatokról, építési tevékenységgel érintett szerkezetről)
    • kerületi és fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartalmaznia kell egy külön fejezetet, mely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett értékre történő hatását és a követelményeknek való megfelelést,

    • egyedi művészeti alkotás homlokzaton történő elhelyezése esetén tervtanácsi konzultációs véleményt
    • az építési tevékenység elvégzése utáni településképi hatás megítéléséhez szükséges tervdokumentáció (meglévő-tervezett állapot bemutatása, mely az alábbi tervrészeket tartalmazhatja: alaprajzok, metszetek, homlokzati tervek 1:100-as léptékben, utcaképi vázlat, színterv, részletrajzok)
    • szükség esetén látványterv vagy fotómontázs a tervezett építési tevékenységekről

     Rendeltetésmód váltás és rendeltetési egységek számának változása esetén az eljárás lefolytatásához benyújtandó munkarészek:

     • kitöltött bejelentési űrlap
     • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása
     • műszaki leírás, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, nyilatkozatot a tervezett rendeltetésnek való műszaki megfeleléséről (technológiai leírás a kivitelezési tevékenységről, meglévő anyaghasználat és tervezett anyaghasználat bemutatása, alkalmazott anyagokról és szerkezetekről bemutató anyag)
     • tervezői nyilatkozat
     • fotó a meglévő épületről
     • az építési tevékenység elvégzése utáni településképi hatás megítéléséhez szükséges tervdokumentáció (meglévő-tervezett állapot bemutatása, mely az alábbi tervrészeket tartalmazhatja: alaprajzok, metszetek, homlokzati tervek 1:100-as léptékben, utcaképi vázlat, színterv, részletrajzok)
     • parkolómérleg-számítást, a parkolóhely(ek) kialakításának tervezett megoldását


     Cégtábla-, felirat-, reklámelhelyezés esetén az eljárás lefolytatásához benyújtandó munkarészek:

     • kitöltött bejelentési űrlap
     • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása
     • közterületi elhelyezésnél, burkolatbontással járó munkák esetén M1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot

     • fotó a meglévő épületről
     • műszaki leírás, mely bemutatja a tervezett reklámberendezés kialakítását és anyaghasználatát, rögzítési módját, esetleges megvilágítását, alkalmazott anyagokat bemutató munkarész, színhasználati leírás feltüntetve a RAL színkódokat
     • méretezett grafikai terv a reklámberendezésről
     • szükség esetén látványterv vagy fotómontázs a tervezett reklámberendezés kihelyezéséről

     Helyi rendelettel védelem alá helyezett, vagy értékvizsgálati folyamatba vont ingatlanok esetén mellékelni kell a tervtanácsi konzultációról szóló emlékeztetőt.

     Fővárosi rendelettel védett ingatlanok esetében mellékelni kell a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, Városfejlesztési Osztály, Építészeti Értékvédelmi Csoportjával történt egyeztetésről készült emlékeztetőt.

     Amennyiben a kérelmet nem a tulajdonos terjeszti elő, vagy az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a tervezett tevékenység vonatkozásában tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat csatolása szükséges, társasházak esetén a társasházi törvény szerinti hozzájárulás,

     Amennyiben a bejelentő nem természetes személy, abban az esetben a bejelentést cégszerű aláírással kell ellátni és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy meghatalmazott esetén a meghatalmazást a bejelentéshez mellékelni kell.     DÍJAK, BEFIZETÉSEK

     Díj- és illetékmentes.

     LINKEK

     Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok

     Településképi Arculati Kézikönyv
     Településképi rendelet
     Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet értékelő felület
     Segédlet az e-ügyintés rendszer használatához