Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Településképi rendelet és Arculati kézikönyv

Településképi rendelet és Arculati kézikönyv

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A rendelet célja és feladatai:


  • a kerület épített örökségének és egyedi településképének védelme, jellegzetes, értékes, vagy hagyományt őrző területei építészeti arculatának és városszerkezetének megőrzésével és ezekre tekintettel lévő alakításával, az építészeti és a táji értékek, valamint az örökségvédelem elveinek együttes figyelembevételével
  • a kerületi helyi építészeti örökség védelmének és a védelem követelményeinek elrendelése,
  • a településképi szempontból meghatározó területek kijelölése, továbbá
  • a településképi követelmények, a településkép-érvényesítési eszközök és a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer szabályainak megalkotása.

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A kézikönyvben megfogalmazott ajánlások célja, hogy olyan útmutatót adjon a kerületben élők és dolgozók, valamint a kerülettel foglalkozó szakemberek kezébe, amely


  • felhívja a figyelmet a Hegyvidék, épített és természeti környezetének értékeire, valamint segít megőrizni a hegyvidéki táji és az építészeti karakter páratlan egységét,
  • bemutatja a Hegyvidék környezeti, társadalmi és kulturális értékeit, hogy azt megismerve, megőrizve és erősítve egy még élhetőbb és fenntarthatóbb környezet alakulhasson ki,
  • segítséget nyújt a kerületben építeni szándékozók és az őket segítő szakemberek számára,
  • ösztönzi a helyi közösségek részvételét a kerület életében és fejlesztéseiben,
  • az épített és természeti értékek, összességében a lakókörnyezet minőségének megtartása és fejlesztése által védje az itt élőket és az itt élők érdekeit.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata elfogadta a Településképi arculati kézikönyv módosítását, valamint 2021. október 1. napján hatályba lépett az új településkép védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (amellyel hatályát vesztette a településkép védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete).

A Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálatakor a módosítások véleményezésére az aktuális hirdetményben megadott időtartamon belül van lehetőség.

Javasoljuk a településképi rendelet hatálya alá tartozó eljárások tekintetében, hogy a kérelmek benyújtását megelőzően tájékozódjon a Városrendezési és Főépítészi Iroda elérhetőségein.

A Településképi rendelet és annak mellékletei, az arculati kézikönyv, valamint az ezekről készült összefoglaló dokumentum alábbi linkekről letölthetők: