Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Anyakönyvi kivonat

Anyakönyvi kivonat kiállítás

Születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi, anyakönyv, kivonat

A kerületünkben történő eseményekről tudunk a legrövidebb határdiővel kivonatot kiadni, mivel a más településen/kerületben történt anyakönyvi eseményekről történi okiratkiállítás ügyében társhatósági megkeresés szükséges, ami jelentősen növeli az ügyintézés idején. Sürgős esetben az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető tud a leggyorsabban segíteni.

  • A társhatóságok Elektronikus Anyakönyvbe történő betekintésének jogköre jelenősen bővült. Amennyiben társhatóság részére szükséges az anyakönyvi adat, kérem tájékozódjon tőlük, hogy feltétlenül szükséges-e okirat kiállítása. (idő- és költségtakarékossági okokból).
  • Amennyiben csak az anyakönyvi adatok rögzítésére van szükség az Elektronikus Anyakönyvbe, akkor kivonat kiállítására nem kerül sor. Kérjük, hogy ezt kérelmében jelezze!
  • Az Elektronikus Anyakönyvben történő rögzítést követően a kérelmet rögzítjük, majd kiállítjuk az anyakönyvi okiratot és postai úton kiküldjük.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kérelmet be lehet nyújtani elektronikus úton Hegyidék Fiókba belépve


Ezen kívül be lehet nyújtani még postai úton, illetve személyesen vagy meghatalmazott útján (személyes ügyintézés kizárólag előzetes időpontegyeztetéssel történik az anyakonyvvezeto@hegyvidek.hu e-mailcímen).


A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • kérelmező adatait (név, cím, születési hely, dátum, anyja neve, lakcíme, személyazonosításra alkalmas okmány adatai, e-mail címe)
  • kérelmezői minőségét (saját ügyében jár el, egyenes ági rokon, meghatalmazott)
  • felhasználási cél megjelölését, felhasználási jogosultság igazolását


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi (bírósági, közjegyzői, hagyatéki irat, tulajdoni lap stb.) kapcsolatban áll a kérelmező.
  • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 77. § d) pontja értelmében az anyakönyvvezető, valamint az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője az arra jogosult részére anyakönyvi okiratot állít ki. A jogosultságot igazolni kell.
  • Amennyiben meghatalmazott, a meghatalmazást mellékelni szükséges.

Papír alapú ügyintézés esetén az alábbi űrlapok léteznek:
DÍJAK, BEFIZETÉSEK

-