Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Elhagyott hulladék

Elhagyott hulladék

hulladék, szemét, illegális hulladék, illegális hulladéklerakás, építési törmelék, kommunális hulladék

A nem közterületi ingatlanon elhagyott hulladék vagy illegális hulladéklerakás felszámolása 2021. március 16-án hatályba lépett, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1 § (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdése értelmében Budapesten és Pest megyében a hulladékgazdálkodási ügyekben eljáró közigazgatási hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal által történik, környezetvédelmi hatósági eljárás keretében.

A jelen felületen beérkező megkereséseket kollégáink megvizsgálják, ezután a bejelentéseket továbbítják az eljáró szerv felé vagy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén intézkednek a hulladék elszállításáról.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Írásos beadványát az alábbi címre is be tudja nyújtani:

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

Telefon: (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

A továbbított vagy a közvetlenül elküldött beadványt a PMKH Hulladékgazdálkodási Osztálya dolgozza fel. Ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap. A határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Az eljárás során az írásos beadványban foglaltak kivizsgálása helyszíni szemle keretében történik.
A hulladék és/vagy az ingatlan tulajdonosa a hulladék elszállítására kötelezhető.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Az írásos beadvány tartalmi elemei:

  • a bejelentés tárgya,
  • pontos helyszín,
  • az érintett ingatlan,
  • a bejelentő neve és elérhetőségei.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK