Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Tervtanácsi konzultáció

Tervtanácsi konzultáció

Tervtanács, konzultáció, településkép

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet Hegyvidéki Tervtanács elnevezéssel.

A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy tervtanácsi konzultáció során véleményezze:

  • fővárosi és helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmények átalakítására, felújítására, bővítésére vonatkozó építészeti-műszaki terveket
  • a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlatát
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet
  • az Önkormányzat polgármesterének kezdeményezésére -önkormányzati beruházást előkészítő építészeti-műszaki dokumentációt, -valamint közterületi szobor, emlékmű, emlékhely elhelyezésére vonatkozó terveket
  • az Önkormányzat főépítészének kezdeményezésére egyéb építészeti-műszaki terveket a településképi illeszkedés vizsgálata céljából
  • a településképi rendeletben meghatározott egyéb építészeti-műszaki terveket és dokumentumokat

A tervtanácsi konzultációra kötelezően benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációk körét a településképi rendelet és a tervtanácsi rendelet részletezi.

  • Tervtanácsi konzultáció szükséges többek között védett épületek átalakítása, felújítása, bővítése esetén.
  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet szintén a Hegyvidéki Tervtanács véleményezi, tervtanácsi konzultáció keretében.
  • Tervtanácsi konzultáció kérelmezhető továbbá a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentációk előzetes vázlatával kapcsolatban.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A tervtanácsi konzultáció az erre rendszeresített kitöltött tervtanácsi konzultációs kérelem, a konzultáció tárgyának megfelelően összeállított PDF/A formátumú tervdokumentáció és tervjegyzék benyújtásával az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán vagy Hivatali Kapun keresztül kezdeményezhető.

E-ügyintézésen történő benyújtás esetén amennyiben a tervdokumentáció az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a tervtanacs@hegyvidek.hu címre. A tervtanácsi konzultációs kérelem és a tervjegyzék benyújtása ebben az esetben is az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán keresztül történjen.

Az előre meghirdetett, a honlapon közzétett napokon tartott tervtanácsi üléseken a Tervtanács konzultációs jelleggel bírálja a tervet, a bírálatra a Tervező és rajta keresztül az Építtető is meghívást kap, azonban jelenlétük nem kötelező.

A konzultációról a benyújtástól számított 30 napon belül emlékeztető készül, amit a kérelem benyújtásával megegyező módon, e-ügyintézésen vagy e-papíron keresztül kap kézhez a kérelmező.


Ügyintézés a tervtanacs@hegyvidek.hu címen és a +36 70 938 9632 telefonszámon.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Tervtanácsi konzultációs kérelem

Építésztervező által készített, a konzultáció tárgyának megfelelő építészeti-műszaki tervdokumentáció.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.