Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Parkolóház pályázat

Parkolóház pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) útján a használatában kerülő Budapest XII. kerület belterület, 8263 hrsz. alatt felvett, természetben a 1126 Budapest, Királyhágó tér 6-7. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) -1 szintjén önálló helyrajzi szám alatt bejegyzésre kerülő 84 db. beállóhely 2026. január 31. napjáig szóló határozott időre történő bérbeadására 2024. május 15. napjától 2024. június 15. napjáig terjedő időszakban nyilvános pályázatot hirdet.

Pályázati feltételek

 • A gépjármű üzembentartója a pályázó vagy a gépjármű üzembentartója/lizingelője a pályázó részére kizárólagos használatot biztosít.
 • A személygépkocsi érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik, és nem áll körözés alatt.
 • Azonos lakcím alapulvételével kizárólag egy beállóhelyre lehet pályázni.
 • A pályázó állandó lakhelye a pályázati felhívás mellékleteiben található.
 • A pályázónak helyi adó, vagy más jogcímen (pl. lakbér) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal és a parkolási társasággal szemben nincs 30 napnál régebbi tartozása.
 • Kizárólag M1 járműkategóriával (személyautóval) lehet pályázni.
 • Gázüzemű gépjárművel nem lehet pályázni.
 • Elektromos autóval lehet pályázni, de töltési lehetőség nem biztosított.

Eredményhirdetés

 • Felhívjuk a pályázati eljáráson résztvevők figyelmét, hogy amennyiben személygépkocsi beállóhelyek bérbevételére a kapacitástól több pályázat érkezik, a pályázat eredményét, a bérlők személyét sorsolás dönti el elsődlegesen az 1. sz. mellékletében felsorolt utcák valamelyikén lakcímkártyára állandó lakcímmel bejegyzett pályázók, másodlagosan a 2. sz. mellékletében felsorolt utcák valamelyikén lakcímkártyára állandó lakcímmel bejegyzett pályázók közül.
 • A sorsolás legkésőbb 2024. június 30. napjáig megtörténik, melyről előzetesen a pályázók részére külön értesítést küldünk.
Pályázati felhívás
Mellékletek

ONLINE IGÉNYLÉS FELTÉTELEI

A pályázat beadásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁS

 • Amennyiben személygépkocsi beállóhelyek bérbevételére a kapacitástól több pályázat érkezik, a pályázat eredményét, a bérlők személyét sorsolás dönti el.
 • Amennyiben a pályázó a beállóhely bérleti jogát megnyeri, úgy a bérleti jogviszony fennállása alatt várakozási hozzájárulása automatikusan törlésre kerül.
 • A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a beállóhelyeket Ő válassza ki a bérlők részére.
 • A beállóhelyek közül 2 darab a mozgáskorlátozottak speciális igényeit szolgálja, melyek igénybevételét akadálymentes parkolásra jogosító igazolvánnyal igazolni szükséges.
 • Társaság köteles a személygépkocsi beállóhelyek bérlőiről a jogszabály kereti között nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a bérlők nevét és lakcímét.
 • A nyertes ajánlattevőknek 1 havi óvadékot kell megfizetnie.
 • A bérleti jogviszony időtartama alatt a bérleti díj 30.000, - Ft + ÁFA/hó.
  A bérleti jogviszony kezdete a beállóhelyek birtokbaadása, melyre várhatóan az Ingatlanon megvalósuló projekt véglegessé vált használatbavételi engedélyének megszerzését követő legkésőbb 30 napon belül, Felek által egyeztetett időpontban kerül sor. Bérleti jogviszony időtartama 2026. január 31. napjáig szóló határozott időtartam.


DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A pályázathoz csatolni szükséges

 • Ha a gépjármű üzembentartója nem a pályázó: igazolást a gépjármű kizárólagos használatról (cégjegyzésre jogosult által aláírva).
 • Amennyiben a mozgáskorlátozott parkolóhelyre pályázik: akadálymentes parkolásra jogosító igazolvány.