Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Tulajdonosi állásfoglalások előkészítése – Társasházi ügyek

Tulajdonosi állásfoglalások előkészítése – Társasházi ügyek

Tulajdonosi állásfoglalások, társasház, közgyűlések

Társasházi közgyűlésekre tulajdonosi állásfoglalások előkészítése.

A társasházi közgyűlési meghívót és annak mellékleteit kérjük, a Gazdasági Ellátó Szolgálat (1126 Budapest Királyhágó u. 18.) részére megküldeni.
Közgyűlési állásfoglalás elkészítéséhez a műszaki tartalmú napirendi pontot is tartalmazó meghívót kérjük a Városüzemeltetési Iroda (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) részére is megküldeni, a szükséges dokumentációval (pl. szakvélemények, árajánlatok).

A napirendi pontokról a jogszabálynak való megfelelés és az Önkormányzat gazdasági érdekeire figyelemmel a jogi képviselővel, illetve a Városüzemeltetési Irodával együttműködve a Vagyongazdálkodási Iroda állásfoglalást készít a tulajdonosi jogkör gyakorlója számára. Kérjük, hogy a meghívót és az egyes napirendi pontokhoz tartozó mellékleteket (beszámoló, költségvetés, árajánlatok stb.) a közgyűlésre való felkészülés és az érdemi szavazás érdekében lehetőség szerint a közgyűlés időpontja előtt 30 nappal, de legkésőbb 8 nappal előtte szíveskedjenek eljuttatni Önkormányzatunkhoz.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A közgyűlési meghívót és az egyes napirendi pontokhoz tartozó mellékleteket (beszámoló, költségvetés, árajánlatok stb.) lehetőség szerint a közgyűlés időpontja előtt 30 nappal, de legkésőbb 8 nappal előtte sziveskedjenek eljuttatni a fentiek alapján a Gazdasági Ellátó Szolgálathoz illetve Önkormányzatunkhoz.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • közgyűlési meghívó és mellékletei
  • műszaki tartalmú napirendi pontot tartalmazó meghívó esetén szükséges dokumentációk (pl. szakvélemények, árajánlatok)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK