Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás

lakásfenntartás, lakbér, villanyáram, közös költség, tüzelőanyag, szociális, támogatás, segély

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott Budapest XII. kerületi lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. E támogatás elsődleges célja a hátralék-felhalmozás megelőzése.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (szolgáltatókhoz történő utalással), és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Önkormányzati bérlakásban élő esetén a lakásfenntartási támogatás elsősorban a lakbér és a különszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtható.

A támogatás nyújtható:
  • a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díjához, a lakbérhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez a rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak,
  • valamint az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek.

Lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 99.800 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális törvényben meghatározott vagyona.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 1300-1730

szerda: 800-1600

Időpontfoglalás:

telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5111, 5146, 5154, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8476, 06/70/938-8478, 06/70/938-8475, 06/70/938-8511


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben, a szükséges mellékletek felsorolását a kérelem nyomtatvány tartalmazza.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.