Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Növényvédelem

Növényvédelem

parlagfű, gyomok, gyomosság, allergén gyomok

A nem közterületi ingatlanon allergén gyomok, parlagfű irtása. Az eljárások lefolytatása jegyzői hatáskörben történik, melyek során az ingatlantulajdonosok kötelezhetők az irtásra. Július 1. napját követően közérdekű védekezés rendelhető el a jelentős parlagfű-borítottsággal bíró ingatlanokon.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Írásos beadványt kell benyújtani.
  2. Az írásos beadványt a Zöld Iroda dolgozza fel. Ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap. A határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.
  3. Az eljárás során az írásos beadványban foglaltak kivizsgálása helyszíni szemle keretében történik.
  4. Az eljárás során az ingatlantulajdonosok gyom- és parlagfűmentesítésre kötelezhetők, indokolt esetben közérdekű védekezés végezhető el.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Az írásos beadvány tartalmi elemei:

  • a bejelentés tárgya,
  • pontos helyszín,
  • az érintett ingatlan,
  • a bejelentő neve és elérhetőségei.

A bejelentés az országos Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül is megtehető.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK