Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Szakmai konzultáció (főépítész)

Szakmai konzultáció (főépítész)

Településkép védelmi, konzultáció, szakmai, főépítész

A Főépítész a településképi követelményekről szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít. A szakmai konzultációról írásos emlékeztető készül a felvetett javaslatok lényegével, valamint a főépítész lényeges nyilatkozataival. Az emlékeztetőben foglaltakat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során figyelembe kell venni.

A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező:

 • az Étv. 33/A. § -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén,
- a beépítés módját
- az építmény tömegformálását

 • fővárosi és kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmény településképi megjelenését érintő építési tevékenység esetén, ha az
- az építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése vagy állagmegóvása során befolyásolja annak megjelenését
- által a védelem tárgyát képező elem bármilyen módon változik

 • fővárosi és kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmény településképi megjelenését érintő elektronikus hírközlési és egyéb gépészeti berendezés elhelyezése esetén
 • fővárosi és kerületi helyi védett ingatlant érintő telekalakítás esetén
 • elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén, ha annak bármely irányú mérete az antennatartó szerkezettel együtt meghaladja a 4 métert,
 • CityBoard formátumú eszköz elhelyezése esetén,
 • épületfelirat kihelyezése esetén
 • Böszörményi úton utcabútorok közterületi elhelyezése esetén,
 • közforgalom által használt területről látható vendéglátó terasz létesítése esetén, amennyiben annak alapterülete meghaladja a 20 m2 -t.
 • meglévő épület átalakítása esetén, ha az településképi bejelentési eljáráshoz kötött és közforgalom által használt területről látható módon megváltoztatja

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA


A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyintézés minden olyan ügy esetében szünetel, amely az önkormányzat honlapján elektronikus úton is intézhető.

A szakmai konzultáció az erre rendszeresített kitöltött szakmai konzultációs kérelem, vagy azzal azonos adattartalmú kérelem, tervjegyzék és a kötelező mellékletek benyújtásával kezdeményezhető.

A kérelem tárgyának megfelelő, a tervezett tevékenységet bemutató, érdemi vizsgálatra alkalmas dokumentációt kell benyújtani, amely legalább az alábbi munkarészeket tartalmazza:

 • rövid műszaki leírás,
 • építészeti-műszaki tervdokumentáció,
 • a kerületi és fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartalmaznia kell egy külön fejezetet, amely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett értékre történő hatását és a követelményeknek való megfelelést, amelyek megítélhetővé teszik a településképi követelményeknek továbbá a rendezési tervben és a közterület-alakítási tervben foglalt előírásoknak való megfelelést.

 

Az Étv. 33/A. § -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt a 155/2016. (VI. 13.) Korm. Rendelet 1. mellékletének megfelelően kell összeállítani, továbbá tartalmaznia kell

 • látványtervet,
 • utcaképet vagy madártávlati tervet,
 • kerítéstervet, valamint
 • a kerületi építési szabályzatban meghatározott beépítési paramétereknek történő megfelelést igazoló méretidomozott számításokat,
 • meglévő épület bővítése, átalakítása esetén a meglévő épület felmérési terveit,
 • fővárosi és kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmény településképi megjelenését érintő építési tevékenység esetén a tervtanácsi konzultációs véleményt.

A kérelmet és a tervjegyzéket az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán lehet benyújtani. A digitalizált tervdokumentációt a telepuleskep@hegyvidek.hu címre szíveskedjenek megküldeni. Amennyiben a tervdokumentáció mérete az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a telepuleskep@hegyvidek.hu címre. Ebben az esetben a szakmai konzultációs kérelmen a letöltésre vonatkozó link feltüntetése is szükséges.

Tájékoztatást a telepuleskep@hegyvidek.hu e-mail címen és a +36709382832 telefonszámon kérhetnek.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • Szakmai konzultációs kérelem (a településkép védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének 5. számú melléklete)
  • A kérelem tárgyának megfelelően összeállított PDF/A formátumú dokumentáció és tervjegyzék.

   DÍJAK, BEFIZETÉSEK

   Díj- és illetékmentes.

   LINKEK