Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Időskorúaknak

SZÉPKORÚAKÉRT A HEGYVIDÉKEN PROGRAM

SZK_logo

A program elsődlegesen a Hegyvidék idős és idősödő lakosságának, az őket gondozó családoknak, gyermekeknek az elérését tűzi ki céljául. Alapfeltevés, hogy az idősödés egy folyamat, melyben az életkor, a fizikai és egészségi állapot, mentális egészség összességében hatással van az egyén életminőségére. A családok számára jelentős feladat az idős hozzátartozók esetenkénti vagy mindennapos ellátása.

Bár a szociális intézményhálózaton keresztül, a bármely szempontból veszélyeztetett lakosság jelentős részét elérhetjük, a koránál fogva veszélyeztetett, egyedül vagy idős társával élők – jelentős létszámuk ellenére – rendkívül kis százalékban vannak jelen az ellátásokban, vagyis többségükről nem lehet tudni, hogy a felmerülő szükségleteik milyen módon kerülnek kielégítésre.

Fontos az idősek számára a biztonság, az autonómia, valamint a döntés szabadsága. A korosztály tagjai általában ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, ezért az életkörülményeik javítása érdekében a lakhatás, a gondozás és a támogatások megfelelő kombinációjának a biztosítása a cél, annak érdekében, hogy minél tovább saját otthonaikban maradhassanak.

További fontos cél az idős emberek testi, lelki jólétének elősegítése, a korosztály hozzásegítése az aktív, tartalmas, független, ám társas kapcsolatokban gazdag élethez.
Társadalmi cél az idősödő lakosság mentális egészségének, fizikai aktivitásának megőrzése, melynek eszköze lehet az informáltság, az önkéntes tevékenység, a társas kapcsolatok, a közösségi együttlét elősegítésének biztosítása.
A program 3 pillére az Információs pont, az Önkéntes program és a Közösségfejlesztő program.

Információs pont

Cél, naprakész tájékoztatás nyújtása a kerület azon lakosai számára – házastársak, gyermekek, unokák, szomszédok, barátok –, akik az idősekhez kapcsolódó tevékenységeik során információra, segítségre, támogatásra szorulnak.

Önkéntes program

Cél az aktív idősödés előtérbe helyezése, a növekvő számú, ám még tevékeny fiatal nyugdíjas korosztály bevonása az otthonaikban élő idősek mindennapi tevékenységeibe, a kortárssegítéssel a társadalmi szolidaritás növelése. Az idősek döntési szabadságának megteremtése, a szociális gondozás fejlesztése, hatékonyságának növelése az elhivatott, felkészült önkéntesek bevonásával.

Közösségfejlesztés

Célja a szolidáris szomszédság kialakítása a Hegyvidéken, növelve ezzel a természetes támaszok számát.

Szépkorúakért a Hegyvidéken Program
Telefonszám: +36 1 275 4861
E-mail: szepkoruakhegyvidek
Honlap: www.szepkoruakert.hu