Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Időskorúaknak

OTTHON MEGÖREGEDNI PROGRAM

Az Önkormányzat 2017-től kezdődően minden évben pályázati felhívást tesz közzé a kerületi időslakosság lakhatási körülményének akadálymentesítéssel történő javítása érdekében. A program keretében az Önkormányzat e célra elkülönített keret terhére átalakítási munkákat végez a legrászorultabb személyek közvetlen környezetében, aminek köszönhetően megnövekszik majd az esélyük, hogy akár életük végéig is saját lakásukban éljenek, amellett, hogy életük minősége is javul. A felhívásra kifejezetten lakások akadálymentes használatának megvalósítása céljából lehet jelentkezni, míg felújítással, értéknöveléssel, karbantartással kapcsolatos munkákra a támogatás nem vehető igénybe.
További kikötés, hogy kizárólag még meg nem valósult munkákkal pályázhatnak a kerületi lakosok.

Az alapvető pályázati feltételek között a 70 év feletti életkor, a kerületi bejelentett lakóhely, valamint az egy főre jutó jövedelem szerepel, a következők szerint:

  • Az Önkormányzat a munkákat ingyenesen végzi el, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 200 000 Ft-ot nem haladja meg;
  • Az Önkormányzat a munkák költségének 50 %-át megtéríti, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 200 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 250 000 Ft-ot;
  • Ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 250 000 Ft-ot meghaladja, és a pályázó igényli a munkák Önkormányzat által történő tervezését és elvégzését, a költségeket teljes mértékben meg kell fizetnie. (Ebben az esetben a tervezési munkákat az Önkormányzat térítésmentesen vállalja.)

A beérkezett pályázatok rangsorolásában további szempont, hogy a pályázó egyedül él-e, mozgásában korlátozott-e vagy sem, igénybe vesz-e egyéb szociális ellátást, önkormányzati bérlakásban él-e vagy tulajdonjoggal rendelkezik, valamint jövedelmének mértéke (jövedelmi sávján belül is alacsonyabb jövedelemmel bír).

Pályázati felhívás 2024
Pályázati adatlap 2024