Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Működés

Elkészült a Hegyvidék Településfejlesztési Koncepciójának és az Integrált Településfejlesztési Stratégiának tervezete

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. év elején megkezdett munka – a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezése – során az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján (későbbiekben: Korm. rendelet) beérkezett vélemények, valamint a széleskörű partnerségen alapuló egyeztetések figyelembevételével elkészült a TFK és az ITS tervezete.

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tervezési dokumentumok elkészítése a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című, európai uniós forrásból finanszírozott projekt keretében történt.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2013. (II. 4.) Önkormányzati rendelet 2. § (2) és 4. § (2) bekezdése alapján kérem a kerület lakóit, a kerületben működő egyházakat, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy 2015. június 22-éig tegyék meg írásos észrevételüket, véleményüket.

A partnerségi egyeztetés 1. § (2) bekezdése alapján kérem az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy a fentiekben megjelölt időpontig a véleményükkel együtt, tegyék meg írásos bejelentkezésüket is, amennyiben ezt még az előzetes tájékoztató megjelenésekor még nem tették volna meg.

Észrevételeiket a következő címre küldhetik meg:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Városrendezési és Főépítészi Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., vagy its e-mail címre.

További felvilágosítást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Irodáján, a 224-5960-as telefonszámon kaphatnak, ahol az Iroda munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre.

Észrevételeiket, javaslataikat előre is köszönjük!

Budapest Hegyvidék, 2015. június 1.

Kovács Lajos

alpolgármester

 

 

 

 

A módosítási tervezet anyaga letölthető az alábbi linkről:

Hegyvidék Településfejlesztési Koncepció (TFK) megalapozó vizsgálat

Hegyvidék Településfejlesztési Koncepció (TFK) egyeztetési anyag

Hegyvidék Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) egyeztetési anyag