Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Önkormányzat

Városmajor Szabadtéri Színpad pályázati hirdetmény


Pályázati hirdetmény
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Városmajori Szabadtéri Színpad kulturális szolgáltató létesítmény kialakításának városépítészeti és építészeti ötletpályázata


Az ötletpályázat célja

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. a margitszigeti és a városmajori színpadokon évente a nyári időszakban jelenleg 100-120 eseményt tart. A városmajori parkban elhelyezkedő épület az üzemeltető székhelye, innen történik a budapesti nyári színházak igazgatása, vezetése, művészeti, gazdasági, adminisztrációs, műszaki irányítása, így a margitszigeti és a városmajori színpadok működtetése is.
A városmajorban található színház épületegyüttes az utóbbi években az eredeti épületet kinőtte, több konténer-épület került elhelyezésre a területen a kiegészítő funkciók biztosítása céljából (öltözők, raktárak), ám már ezek sem oldják meg a színház alapvető működéséhez szükséges helyigényt.
A pályázat célja olyan ötletek, javaslatok összegyűjtése, amelyek alapjai lehetnek a szabadtéri színpad jövőbeli konkrét tervezési koncepciójának és programjának, amellyel a színházi kulturális tevékenységet hírnevéhez méltó környezetben és megfelelő infrastrukturális ellátottsággal, kényelmesen tudja biztosítani a jövőben is a vendégek, résztvevők számára.
Az ötletpályázat Kiírói nem kötik a Pályázók szabadságát túlzott korlátozással, az alábbi részletezésben felsorolt igények az előzetes elképzeléseket tükrözik, amelyek az építészeti és tájépítészeti, valamint üzemeltetési koncepció alapján és érdekében vizsgálandók.
A cél egy építészetileg és tájépítészetileg összefogott, a szabadtérben való előadás élményét mindenekelőtt biztosítani tudó, gazdaságosan és akár többcélúan üzemeltethető létesítmény megvalósítása, valamint a történelmi jelentőségű, nagy ökológiai és rekreációs értéket képviselő Városmajori Park történeti és zöldfelületi értékeinek, a park léptékének kiemelt figyelembe vétele, a zöldfelületek megóvása mellett.

Az ötletpályázat tárgya

A jelenlegi épület bővítésével és átalakításával vagy új épület elhelyezésével tájépítészetileg is összefogott, egységes építészeti megfogalmazásban szükséges rendezni a meglévő állapotot.Olyan megoldás szükséges, ahol teljes kihasználtsággal működhet a létesítmény, a színház, közösségi tér, előadóművészeti és alkotói munkák műhelye. A tervezés során a parkhasználók igényein túl az ökológiai szempontok (fenntarthatóság, környezetbarát anyaghasználat és technológiák) figyelembevétele is fontos.
A Pályázó több szempont vizsgálata alapján (hatástanulmány elkészítésével) jelölje meg a kiírásban ajánlott három területen (lásd: 1. számú melléklet) vagy akár azokon kívül, de a Városmajori park - Csaba utca, Szilágyi Erzsébet fasor, Városmajor utca, Maros utca által határolt területén belül - a számára legkedvezőbbnek ítélt helyszínt.

A pályázat lebonyolítása
Az ötletpályázat eljárásának típusa, formája
A tervpályázati eljárás fajtája: ÖTLETPÁLYÁZAT
A tervpályázati eljárás modellje: NYÍLT ELJÁRÁS
A tervpályázat: TITKOS

A tervpályázat kiírása és lebonyolítása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
- a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról (a továbbiakban: Korm. rend.) és
- jelen ötletpályázati kiírás előírásai
szerint történik.

Az ötletpályázat kiírói
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
Képviselője: Bán Teodóra ügyvezető igazgató
Címe: 1122 Budapest, Városmajor hrsz: 6835/17
és
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselője: Pokorni Zoltán polgármester
Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.

Az ötletpályázat lebonyolítói
Képviselő: Hathy Zsuzsanna Judit, főépítész
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
Címe:  1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.

és

Képviselő: Szolga István, műszaki igazgató
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
Címe: 1122 Budapest, Városmajor hrsz: 6835/17
Email: szolga_istvan

Telefon: 0630-585-9045


Kapcsolattartó
Név: Vargáné Pató Georgina
Telefon: +36 70 9533053
e-mail: palyazat_vasromajor


Az ötletpályázat időtáblázata
2018. november 27. kedd - A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete
2018. december 11. kedd 10:00 - Helyszíni szemle (találkozás a Városmajori Szabadtéri Színház bejárata előtt.)
2018. január 4. péntek - A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje
2018. január 15. kedd - A kérdésekre adott válaszok határideje
2019. március 5. kedd 16:00 - A pályaművek beérkezésének határideje

2019. április 9. keddig - Az Ötletpályázat eredményének kihirdetése és a díjak átadása (később meghirdetett időpontban)
2019. április 30. kedd 12:00-ig - Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása (kizárólag személyesen)

Amennyiben az időpontoknál csak nap (dátum) szerepel, akkor az aznap 23 óra 59 percet jelent.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet a pályázat honlapján regisztráló minden természetes személy, jogi személy és alkotói csoport. Egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt a pályázaton. A pályázaton való részvétel díjmentes.

Az ötletpályázati dokumentáció elérése
A pályázati kiírás és mellékletei elektronikus formában elérhetőek a https://www.hegyvidek.hu/varosmajor-szinpad címen.

A pályaművek benyújtása
A pályaműveket papíralapon A/3 méretben és digitális formátumban kell benyújtani,
„A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények” bekezdésében részletezett formában.

A pályázati anyagokon a pályázó személyére utaló semmilyen jelzés nem szerepelhet, a titkosság biztosítása érdekében.

Díjazás
A beérkezett pályaművek díjazására és megvételére bruttó 8.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legmagasabb összege bruttó 3.000.000,- Ft.
A legalacsonyabb megvétel összege bruttó 800.000,- Ft lehet, a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke szerint.

Bírálóbizottság
Szavazásra jogosultak:
Elnök: Bán Teodóra ügyvezető igazgató, Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

Társelnök: Hathy Zsuzsanna Judit főépítész
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Tagok
Marosi Miklós Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, akadémikus
Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara elnökségi tag
Bodonyi Csaba DLA Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, akadémikus
Tarnóczky Tamás Attila építész
Szabó-Kalmár Éva Városrendezési és Főépítészi Iroda irodavezető - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
dr. Herczeg Ágnes táj- és kertépítész, vezető tervező

Szavazásra nem jogosultak:
Jogi szakértő: dr. Zsilinszky Tibor ügyvéd
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Szakértők:
Szabó Krisztina kommunikációs vezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Buda Miklós építész, ügyvezető igazgató
CompArt Stúdió Kft.

Rimóczi János Városfejlesztési Iroda irodavezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

János Ágnes műemléki felügyelő, BFKH Örökségvédelmi Hivatal

Vincze Attila táj- és kertépítész, vezető tervező

Szolga István műszaki igazgató - Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.


Bírálóbizottsági titkár:
Vargáné Pató Georgina tervtanácsi titkár
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal


Az Városmajori Szabadtéri Színpad Kulturális Szolgáltató létesítmény kialakításának Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázat eredményének kihirdetésére és a díjak átadására 2019. április 8-án, hétfőn 10:00 órai kezdettel került sor, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban.

A Városmajori Szabadtéri Színpad Kulturális Szolgáltató létesítmény kialakításának Városépítészeti és Építészeti nyílt, titkos ötletpályázat végeredménye:

Rangsorolás nélkül díjban és bruttó 1.500.000.-Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forintos pályadíjban részesült a 19. számú pályamű, amelynek szerzői: Rév Bence Balázs, Rantal Gábor.

Rangsorolás nélkül díjban és bruttó 1.500.000.-Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forintos pályadíjban részesült a 21. számú pályamű, amelynek szerzője: Szilvási Attila.

Rangsorolás nélkül díjban és bruttó 1.500.000.-Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forintos pályadíjban részesült a 24. számú pályamű, amelynek szerzői: Valkai Csaba DLA, Fábián Gábor DLA.

Kiemelt megvételben és bruttó 1.100.000.-Ft, azaz bruttó egymillió-százezer forintos megvételi díjban részesült a 5. számú pályamű, amelynek szerzője: Ferenczi Huba.

Rangsorolás nélkül megvételben és bruttó 800.000.-Ft, azaz bruttó nyolcszázezer forintos megvételi díjban részesült a 3. számú pályamű, amelynek szerzői: Deichler Tímea, Jakab Dániel, Répás Ferenc DLA.

Rangsorolás nélkül megvételben és bruttó 800.000.-Ft, azaz bruttó nyolcszázezer forintos megvételi díjban részesült a 10. számú pályamű, amelynek szerzője: LAB5 Építésziroda Kft.

Rangsorolás nélkül megvételben és bruttó 800.000.-Ft, azaz bruttó nyolcszázezer forintos megvételi díjban részesült a 25. számú pályamű, amelynek szerzői: Vörös Tamás, Perényi Flóra, Fürtön Balázs.