Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Önkormányzat

TŰZBIZTONSÁGI PÁLYÁZAT A CSILLEBÉRCI ÜDÜLŐTERÜLET TEKINTÉBEN


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A pályázat keretében tűzvédelmi célból segítjük a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat területén fekvő Csillebérci Üdülőterületen álló épületek tulajdonosainak porral oltó készülékekkel történő ellátását. A vissza nem térítendő támogatást természetben, épületenként egy porral oltó készülék átadásával biztosítjuk.

I. A pályázaton való részvétel feltételei

I.1. A pályázaton a Csillebérci üdülőterületen álló épületek tulajdonosai, illetve tulajdonostársai vehetnek részt. Egy épület tekintetében egy porral oltó készülék adható.

I.2. A pályázat benyújtása a Hegyvidéki Önkormányzat e-ügyintézési felületén történik előzetes regisztrációt követően, a https://hegyvidek.hu/porralolto-palyazat felületen elérhető adatlap teljes körű kitöltését, az I.3. pont szerinti vállalások kifejezett tudomásulvételét és elfogadását követő beadásával.

I.3. A pályázó vállalja, hogy

  • a részére átadott porral oltó készüléket a pályázatban megjelölt ingatlanban, a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően tárolja;
  • a részére átadott porral oltó készülék katasztrófavédelmi előírások szerinti időszakos felülvizsgálatát határidőben elvégzi.

 

II. A pályázatok beadási határideje egységesen

2022.12.16.

 

III. Döntés a pályázatokról és a porral oltó készülékek rendelkezésre bocsátása

A hiánytalanul kitöltött és a pályázati feltételeket maradéktalanul teljesítő pályázatok automatikusan támogatottnak minősülnek, melyről a pályázók az e-ügyintézési rendszeren keresztül kapnak értesítést. A porral oltó készülékek a beadási határidőt követően a támogatásról szóló értesítésben foglaltak szerint vehetők át.

A porral oltó készülékkel kapcsolatos előírások ismertetését a jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.


1. sz. melléklet

ADATLAP
TŰZBIZTONSÁGI PÁLYÁZATHOZ

A pályázó tulajdonos, illetve tulajdonostárs adatai:

neve: .............................................................................................................................................

anyja neve: ....................................................................................................................................

lakcíme: ........................................................................................................................................

értesítési címe: ..............................................................................................................................

elektronikus elérhetősége

jogi személy elnevezése: ................................................................................................................

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ............................................................................................

adószám: .......................................................................................................................................

képviselő neve: .............................................................................................................................

képviselő elektronikus elérhetősége: .............................................................................................

 

A pályázattal érintett épület/épületrész

címe: .............................................................................................................................................

helyrajzi száma / albetét helyrajzi száma:.......................................................................................


A jelen adatlap benyújtásával a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattól a fenti épület tekintetében igénylem a pályázati felhívásban bemutatott tűzoltókészüléket.

A pályázó, mint a tűzoltókészülék készenlétben tartója az alábbiak betartására köteles:

A készenlétben tartó rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

a) az előírt készenléti helyen van-e,

b) rögzítése biztonságos-e,

c) látható-e,

d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

e) használata nem ütközik-e akadályba,

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,

i) karbantartása esedékes-e,

j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek karbantartásáról az alábbiak szerint:

  • 12 hónap (alapkarbantartás)
  • 5 év, (középkarbantartás)
  • 10 év (teljes körű karbantartás)

A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó, az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet.

A tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

 

Jelen pályázat benyújtása útján kifejezetten vállalom, hogy

  • a részemre átadott porral oltó készüléket a pályázatban megjelölt ingatlanban, a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően tárolom;
  • a részemre átadott porral oltó készülék katasztrófavédelmi előírások szerinti időszakos felülvizsgálatát határidőben elvégzem.