Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Felhívások, pályázatok

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZERTANÁNAK ÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Pályázat tárgya: Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020

Elnyert támogatás: 286 797 877 Ft

Önrész mértéke: 0 Ft

Összköltség: 286 797 877 Ft

A támogatási intenzitás: 100%

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.1.3.-11/2. kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” c. pályázati kiírás – összhangban az Európai Unió oktatási munkaprogramjának természettudományos oktatásra vonatkozó fejlesztési céljaival - támogatni kívánja a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását, a fenntartható fejlődés, a környezettudatos egyéni és társadalmi szemlélet meghonosítását a közoktatásban tanuló diákok oktatásán keresztül.

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 azonosító jelű, „Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése” című pályázata 2013 októberében nyert 286 797 877 Ft 100%-os intenzitású támogatást.

A 2013-2014 évben létrehozandó természettudományos laboratórium és szakmai fejlesztés speciális helyi célja, hogy a kerületben alakuljon ki egy korszerű, emelt szintű érettségire felkészítő, illetve annak lebonyolítását szakmailag magas színvonalon biztosító természettudományos központ az Arany János Általános Iskola és Gimnázium vezetésével és a partneriskolák együttműködésével.

A program közvetlen céljai:

Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő, a természettudományos szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium felújítása, korszerű eszközökkel történő felszerelése, amely lehetővé teszi több intézmény tanulóinak és szaktanárainak fogadását.

A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes, és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása; a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

A több feladat-ellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a duplikációk elkerülését, az optimális eszközrendszer biztosítását, s ugyanakkor a modern és korszerű technológia alkalmazását is. A kiemelkedő minőségű, korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása szintén költség-hatékonyan valósulhat meg az erőforrások koncentrált kiépítésével.

A több feladat-ellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra, és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

A projekt várható befejezése a támogatási szerződés szerint: 2015. június 30.

NFU