Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Zugliget óvoda

Óvodavezető: Mári Gáborné ZUGLIGET_logo-7017x4962
Cím: 1125 Budapest, Zalai út. 2.
Tel.: 275-05-54
E-mail: zugliget.ovoda(kukac)hegyvidek.hu
Honlap: www.zugligetovoda.hu
Csoportok száma Átlagos csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
6 25 150

Zugliget és Virányos találkozásánál, szép zöldövezeti környezetben épült óvodánk, mely 1980 őszétől fogadja az óvodáskorú gyermekeket.

A nevelés hat csoportban folyik, csoportonként átlagosan 25 fővel.

A személyi feltételek a következők: egy óvodavezető, tizenkét óvodapedagógus, egy fejlesztőpedagógus, két pedagógiai asszisztens, hat dajka segíti a gyerekek nevelését, fejlesztését. Az óvoda működését támogatja munkájával az óvodatitkár, egy konyhai dolgozó és a kertész.

Az épület csodálatos természeti környezetben helyezkedik el. Körbevesz bennünket az erdő, mely biztosítja a jó levegőt, a tekintélyes zöld területet. Kertünket hatalmas fák, fenyők, cserjék ölelik körbe, ahol mókusok, cinegék, zöldikék, csúszkák, szajkók, rigók, rovarok, csigák, giliszták élnek. A tágas udvaron biztosított az egészséges életmódra nevelés minden feltétele. A mozgásfejlesztés lehetőségei adottak, a tudatos környezeti nevelés, a természettel szoros érzelmi viszony kialakítása, az élményszerzési lehetőségek könnyen megteremthetőek.

http://zugligetovoda.hu/kepgaleria

Óvodánk pedagógiai programját 1999 szeptemberétől Freinet francia reformpedagógus pedagógiai irányzatának figyelembevételével határoztuk meg. Programunkat „HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK” címmel foglaltuk egységes pedagógia rendszerbe. http://zugligetovoda.hu/download.php?docID=85150

Az óvoda által kidolgozott nevelési program az OKI által minősített, és felkerült a választható nevelési programok közé.

zugligeti2

„Az élet által életre nevelni.” /Celestine Freinet/

Freinet pedagógiája egy tevékenységközpontú, öröm- és sikerélmény orientált, a gyakorlatból építkező szintézis-pedagógia, többféle irányzatból létrehozott, mobil, nyitott rendszer, mely újabb és újabb ötletekkel, módszertani megoldásokkal bővíthető. Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad kibontakoztatását állítja a középpontba, melynek feltétele a demokratikus, bizalmat, biztonságot és segítségnyújtó megértést sugárzó légkör, ahol tudatosan építenek a gyermek önállóságára. Elősegítik a szunnyadó képességek maximális kibontakozását, az óvodásaink választ kapnak kérdéseikre és feloldják a szorongásaikat.

zugliget-ovoda-kep1
„Szín-kép-forma” műhely

Nálunk a gyermek egy olyan közösség tagja lehet, ahol joga van a kezdeményezésre, az érdeklődésétől függő szabad tevékenység választására, és lehetősége nyílik a kutatásra, kísérletezésre, egyéni felfedezésre. A program figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütem eltolódását, irányultságokat. Tiszteli a gyermek sajátosságait, humanista, természetes harmóniát és egyensúlyt sugárzó rendszer, melynek központi kategóriája maga az Élet.

„Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra az egyénre támaszkodik, akit nevel, annak szükségleteire, legbensőbb énjére.”

/Celestin Freinet/

zugliget-ovoda-kep2
„Mozdulat” műhely


A Freinet-pedagógia alapja olyan természetes módszer, amelyben a kisgyermek dialektikus kapcsolatban él környezetével. Tapasztalatait, erejét kipróbálhatja. Fejlődésorientált, felfedező kedvre, a munka okozta öröm érzésére épít, amely segít abban, hogy a gyerekek saját képességeik határáig juthassanak, akár túl is azon. Mindez egy sajátos felfedező tanulás, a„tapogatózva keresés” alkalmazását jelenti.

zugliget-ovoda-kep3
Szabad játék a homokozóban

A módszer lényege még, hogy mindennapos helyzetekben cselekedve, próbálkozva, egymást meghallgatva, a környezetet megfigyelve, felfedezve, szinte észrevétlen módon jussanak új tapasztalatokhoz, ismeretekhez a gyermekek. Nevelési feladatunk kiemelt területe az egészséges életmód szokásainak megalapozása, a helyes életritmus, a megfelelő táplálkozás és a mozgás biztosítása.

zugliget-ovoda-kep4 zugliget-ovoda-kep5

„Varázsfazék” műhely

A megvalósítást, az óvodai élet szervezeti keretét műhelyek biztosítják:

  • ÉLETFA (külső világ, tevékenység megismerése, megfigyelések, séták, kirándulások)
  • VARÁZSFAZÉK (ismerkedés zöldségek, gyümölcsök felhasználásával, matematikai nevelés)
  • MOZDULAT (mozgásfejlesztés és testnevelés)
  • ZENE-BONA (ének-zene, énekes játékok, körjátékok, hangszeres játékok)
  • SZÍN-KÉP-FORMA (ábrázolás, kézművesség, ismerkedés népi kismesterségekkel, művészeti alkotásokkal)
  • MESE-MESE-MÁTKA, TEÁTRUM, „ÉN+TE+Ő=MI” (irodalmi alkotások, dramatikus játékok, bábozás, improvizálás, színházlátogatás ön-, társ- és társadalom- ismereti játékok, magatartást fejlesztő játékok, együttélés szabályai játékok

A műhelymunkában történő egyéni és kiscsoportos, tudatos, tervszerű fejlesztő tevékenységek biztosítják, hogy az óvodai élet végére elérhessék a gyermekek az iskolai élethez szükséges fizikai, pszichikai és értelmi fejlettséget.

zugliget-ovoda-kep6
Kockacukor iglu – Északi sark projekt

Hagyományainkkal a gyerekek mindennapjait gazdagítva örökítjük át időről időre azokat az értékeket, amelyeket az évek során a nevelőtestület együtt teremtett meg. Ennek megfelelően rendszeresen hívunk jeles színházi előadókat, szervezünk a gyerekek és a szülők örömére nyílt napokat, játszódélutánokat. Az ünnepek köré szervezett munkadélutánok és a karácsonyi vásár, az ovizáró kerti ünnep az óvoda-család kapcsolatának erősítését segítik. A Természetbúvár-ovi és az „egész napos” kirándulások lehetővé teszik a természetközeli nevelést, a természet mélyebb megismerését, az óvodai közösség formálását.

zugliget-ovoda-kep7
„Lepke nap” – a kiscsoportosok befogadása az óvodába

Ünnepeinket az arra való készülődések előzik meg, minden esetben megtartva a család elsődlegességét (Mikulás, Karácsony, Húsvét). Farsangkor egy hetes időtartamban tesszük lehetővé, hogy a gyerekek minél több módon élhessék meg ennek az időszaknak a szokásait, vidámságait, élhessenek az önkifejezés sokféleségével.

zugliget-ovoda-kep8
Kiszebáb - Télbúcsúztatás

Az édesanyák köszöntésével egybekötve minden csoport eljátszhatja azt az együtt kitalált történetet, aminek hátterét az év történései, eseményei adják.

zugliget-ovoda-kep9
Díszlet a meséhez

Zöld jeles napjainkat – Állatok napja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja – 2011-től, mint Zöld Óvoda, és 2014-től, mint Madárbarát Óvoda ünnepeljük, melyek során természeti és társadalmi környezetünk megismerésére és védelmére neveljük gyermekeinket.

zugligeti10zugligeti11

2021-ben megkaptunk a Biztonságos Óvoda kitüntető címet.

zugliget-ovoda-kep10

Néphagyományokhoz, népi jóslásokhoz kapcsolódó jeles napjaink közül igyekszünk megemlíteni mindazokat, amelyek gyermek közelbe hozhatók. Az időjárásjósló napok minden évszakban lehetővé teszik a természetben történő megfigyeléseket, következtetéseket, újabb játékok, mondókák, énekek megismerését.

zugliget-ovoda-kep11
Márton napi Varázsfazék

Óvodánkban 2018-ban létrehoztuk a Tehetséggondozó Műhelyt, hiszen az óvodások esetében is jelen vannak a tehetség-ígéretek. De mivel nem minden területen mutatkozik meg ilyen korai időszakban a tehetség, minden gyermekre irányuló, szélesen alapozó, megfelelő értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődést kell biztosítanunk. Célunk, hogy az ábrázoló tevékenységek során az érzelmek, a sikerélmény, a szépség és az esztétikai élmény kialakuljon. A játékos tevékenység közben felmerülő kísérletekkel a problémamegoldást és a gondolkodást segítjük, ezáltal a gyerekek ítéleteket alkotnak, következtetnek, fejlődik önbizalmuk, önállóságuk, vizuális megfigyelő és elemző készségük, vizuális emlékezetük, vizuális képzeletük.

zugliget-ovoda-kep12 zugliget-ovoda-kep13

zugliget-ovoda-kep14
Tehetség gondozó műhely alkotásai

Délutáni foglalkozásaink: TSMT torna, futball, néptánc, gyermek jóga. Úszásra heti rendszerességgel kerül sor.

Fontos törekvésünk a szülőkkel való együttnevelés. Valljuk, hogy a szülőknek minden segítséget meg kell kapniuk tőlünk, hogy gyermeküket a lehetőségeikhez képest legjobb környezetben nevelhessék.

zugliget-ovoda-kep15

„A gyerek a maga személyiségét olyan valódi közösségen belül tudja maximálisan kifejleszteni, melyet ő maga szolgál, és amely őt magát szolgálja”
/Freinet: Máté mondásai/