Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Semmelweis Egyetem Pető András Karának Gyakorló Óvodája

Óvodavezető: Antoni Gáborné PAK-cimer-150
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Tel.: 224-1585, 1586, 1588
E-mail: pak.gyakorlovoda@semmelweis-univ.hu
Honlap: semmelweis.hu/peto-ovoda
Fenntartó: Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem Pető András Karának Gyakorló óvodájaként elsősorban központi idegrendszeri (mozgásukban) sérült 2,5-7 éves korú kisgyermekek konduktív óvodai nevelését látjuk el, valamint integrációs csoportjainkban ép mozgású és enyhe fokban sérült gyermekek

Óvodánk a köznevelési rendszer része, csoportjaink komplex programja összhangban van az óvodai nevelés országos alapprogramjával, és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveivel.

Az óvodai program komplexitása biztosítja a mozgássérült és ép mozgású gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését, mely fejlesztés eredményeként a mozgásukban akadályozott gyermekek is képessé válnak/válhatnak az életkoruknak megfelelő követelményeknek, elvárásoknak a lehető legnagyobb önállóság kialakításával megfelelni, ép mozgású társaik pedig megtanulják a „másságot” természetes módon elfogadni, így empatikusabb, megértőbb, toleránsabb személyiséggé válhatnak.

A változatos tevékenységek biztosítására a csoportos foglalkoztatási keretek között kiváló lehetőségek adódnak. A 8 óvodai csoportban a csoportok összetétele az életkort és a sérülés súlyosságát tekintve heterogén, az egyes csoportok alakítását a gyermeki szükségletek, igények határozzák meg.

se_pa2A programban egymástól elválaszthatatlanul jelen van a koordinált mozgás, az aktív magatartás szükségletének létrehozására irányuló mozgásnevelés, az önálló életmód tanítása, az értelmi nevelés és fejlesztés, a kommunikáció, és beszédfejlesztés, az érzelmi, akarati tulajdonságok formálása és az óvodai nevelés.

Csoportjaink

Vegyes életkorú 10-12 fős csoportok

Személyi feltételek

 • Csoportonként 4-5 fő konduktor szakember, 1 fő dajka/pedagógiai asszisztens
 • Óvodánk – gyakorló óvodaként - az egyetemi képzés színtere is, a konduktor hallgatók jelenléte folyamatos
se_pa3

Egyéb szakembereink

 • konduktor-óvodapedagógus
 • konduktor-fejlesztőpedagógus
 • logopédus
 • gyógypedagógus
 • kommunikáció (AAK) fejlesztő szakember

Tárgyi feltételek

 • Óvodánk a XII. kerület központi, tömegközlekedéssel és autóval is jól megközelíthető részén található.
 • Tágas, jól felszerelt csoportszobák, minden csoportszobához saját terasz tartozik
 • Gondozott udvar, játszótér

Amiért jó még az ovinkban

 • kis létszámú csoportok
 • korlátozott számban testvéreket is felveszünk
 • gyermek neurológia, gyermekortopédia, ortopéd segédeszköz ellátás helyben
 • egyéb programok – néptánc, bábszínház, koncertek, szülőkkel közös tevékenységek

Óvodai jelentkezés és felvétel

A jelentkezéseket óvodánk folyamatosan fogadja a +36-1-224-1586 vagy a +36-20-557-5909 számokon, illetve a pak.gyakorloovoda@semmelweis-univ.hu e-mail címen.

Felvételi időszakok:

Minden év szeptember 15. és február 15. napjáig